Košice

Prehľad podujatí 18. týždeň – 29.04.2022

UTOROK                  Košický samosprávny kraj (KSK)

3. mája                       Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice – Zrkadlová sála

14:00                          Téma TB:

Projekt dobudovania vodovodov a kanalizácií v Košickom kraji

                                      Hostia TB:

Zástupcovia KSK a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

V Košickom kraji je až 66-percent obcí, ktoré nemajú dobudovanú verejnú kanalizáciu. Kraj spolu s VVS, a.s. predstavia projekt zameraný na pomoc obciam bez pripojenia na verejný vodovod alebo kanalizáciu.

___________________________________________________________________________

STREDA                   Košický samosprávny kraj (KSK)

4. mája                       Bartranz, s.r.o., Buzica 331

15:00                          Téma TB:

Slávnostné otvorenie továrne na lisovanie tekvicového oleja

                                     Hostia TB:

 •                             Zástupcovia spoločnosti Bartranz
 •                             Hetey Ágota – generálna konzulka Maďarska
 •                             Rastislav Trnka – predseda Košického samosprávneho kraja
 •                            Julianna Orbán Máté – riaditeľka EZÚS Via Carpatia
 •                            Jozef Mohňanský – starosta obce Buzica

Továreň na lisovanie tekvicového oleja bola vybudovaná v rámci projektu, ktorý je súčasťou Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát.

___________________________________________________________________________

ŠTVRTOK              Košický samosprávny kraj (KSK)

5. mája                     Autobusová stanica Košice – areál spoločnosti Eurobus (pri čerpacej

11:00                        stanici na vodík – od Palackého ulice pri bráne pre prechod chodcov)

                                   Téma TB:

Predstavenie projektu zameraného na výrobu vodíka prostredníctvom elektrolýzy

                                   Hostia TB:

 •                           Zástupcovia: Košického samosprávneho kraja
 •                                                   spoločnosti Kosit a.s.
 •                                                   Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SEIA)
 •                                                  Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS)

___________________________________________________________________________

ŠTVRTOK                Štátne divadlo Košice (ŠDKE)

5. mája                       ŠDKE – Historická budova, Hlavná 58, Košice – salónik

14:00                          Téma TB:

Premiéra inscenácie Oidipus v rámci osláv 75. výročia vzniku Národného divadla v Košiciach

                                      Hostia TB:

 •                              Ondrej Šoth – generálny riaditeľ ŠDKE
 •                              Anton Korenči – riaditeľ činohry a režisér
 •                              Peter Himič – dramaturg
 •                              Matej Marušin a Henrieta Kecerová – herci

 ______________________________________________________________________ 

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty za predchádzajúce obdobie) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

V septembri 2022 sa bude konať 14. celoslovenský snem SSN a pred ním v polovici júna 2022 krajská konferencie v Košiciach, preto si, prosím, vyrovnajte podlžnosti na členskom, aby sme mali presnú evidenci členskej základne.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ PALA RÝPALA

Investigatívny inštitút Pala Rýpala vyhlasuje novinársku súťaž. Výnimočné články, rozhlasové a televízne reportáže, ale aj návrhy na ocenenie odvážnych aktivistov, či ľudí v štátnej správe alebo samospráve môžete zasielať na adresu:

Investigatívny inštitút Pala Rýpala, Zuzany Chalupovej 12, 851 07 Bratislava do 31. augusta 2022.

Je potrebné uviesť, v ktorom médiu bol príspevok navrhnutý na cenu uverejnený a pridať odkaz alebo reportáž či rozhovor vo formáte MS Word, MP3 alebo MP4.

V prípade nominácií na ostatné ceny je potrebné napísať meno osoby, jej doterajšie zásluhy a vysvetliť dôvod, prečo by mala cenu získať.

V každej kategórii budú odovzdané 3 ceny, pričom víťaz získa 500 eur, ocenený na druhej priečke 300 eur a bronzový 150 eur.

CENA PALA RÝPALA BUDE VYHLÁSENÁ V TÝCHTO KATEGÓRIÁCH:

1. Písaná žurnalistika

2. Audiovizuálna žurnalistika

3. Fotožurnalistika

4. Cena za obhajobu a ochranu ľudských a občianskych práv (pre ľudskoprávnych aktivistov atď.)

5. Cena za transparentnosť (pre zamestnancov verejnej, štátnej správy, starostov atď.)

6. Ocenenie za dodržiavanie etického kódexu novinára

7. Špeciálne ceny

Cena spoločnosti Lotos (Spolok lokálnych a regionálnych televízií Slovenska)

Cena Slovenského syndikátu novinárov

Cena Investigatívneho inštitútu Pala Rýpala

Cena European Human Rights Society

Podrobnosti na www.ssn.sk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVIV kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur. V prípade záujmu volajte na 0903 845 120.

___________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore