Košice

Prehľad podujatí 26. týždeň – 24.06.2022

PONDELOK            Košický samosprávny kraj (KSK)

27. júna                     Magistrát mesta Košice – veľká zasadačka, Trieda SNP 48/A, Košice

9:00                           31. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

 Program a materiály: https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=163

Po skončení rokovania Zastupiteľstva KSK sa bude konať tlačový brífing.

Kontaktná osoba:

Anna Terezková, vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK,

+421918 766 004, anna.terezkova@vucke.sk

__________________________________________________________

UTOROK            Štátne divadlo Košice (ŠDKE)

28. júna                ŠDKE – Malá scéna, Hlavná 76, Košice

10:00                    Téma TB:

Nová sezóna ŠDKE 2022/2023 – predstavenie dramaturgického plánu a ďalších aktivít

                             Hostia TB:

  •                     Ondrej Šoth – generálny riaditeľ ŠDKE
  •                     Roland Khern Tóth – riaditeľ Opery ŠDEK
  •                     Andrej Suchanov – umelecký šéf Baletu ŠDKE
  •                     Anton Korenči – riaditeľ Činohry ŠDKE

___________________________________________________________

UTOROK            Košický samosprávny kraj (KSK)

28. júna                Gymnázium, Poštová 9, Košice, IT LAB

10:30                    Téma TB:

Predstavenie projektov, ktoré vznikli na piatich stredných školách v rámci IT LAB Creativity

                             Hostia TB:

zástupcovia KSK

IT Valley

zapojených škôl

TUKE

 Gymnáziá v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave a v Michalovciach v spolupráci s IT Valley a Technickou univerzitou v Košiciach realizovali projekt zameraný na inovatívne IT riešenia. V rámci projektu vzniklo na školách aj 5 IT LABov. Do projektu sa zapojilo viac ako 100 gymnazistov, vytvorili projekty ako virtuálne prostredie v škole, monitorovanie kvality ovzdušia, či digitalizácia údajov hospitalizovaných pacientov.

____________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  SSN

Členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty za predchádzajúce obdobie) môžete zaplatiť v kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.  Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ PALA RÝPALA

Investigatívny inštitút Pala Rýpala vyhlasuje novinársku súťaž. Výnimočné články, rozhlasové a televízne reportáže, ale aj návrhy na ocenenie odvážnych aktivistov, či ľudí v štátnej správe alebo samospráve môžete zasielať na adresu:

Investigatívny inštitút Pala Rýpala, Zuzany Chalupovej 12, 851 07 Bratislava do 31. augusta 2022.

Je potrebné uviesť, v ktorom médiu bol príspevok navrhnutý na cenu uverejnený a pridať odkaz alebo reportáž či rozhovor vo formáte MS Word, MP3 alebo MP4.

V prípade nominácií na ostatné ceny je potrebné napísať meno osoby, jej doterajšie zásluhy a vysvetliť dôvod, prečo by mala cenu získať.

V každej kategórii budú odovzdané 3 ceny, pričom víťaz získa 500 eur, ocenený na druhej priečke 300 eur a bronzový 150 eur.

CENA PALA RÝPALA BUDE VYHLÁSENÁ V TÝCHTO KATEGÓRIÁCH:

1. Písaná žurnalistika

2. Audiovizuálna žurnalistika

3. Fotožurnalistika

4. Cena za obhajobu a ochranu ľudských a občianskych práv (pre ľudskoprávnych aktivistov atď.)

5. Cena za transparentnosť (pre zamestnancov verejnej, štátnej správy, starostov atď.)

6. Ocenenie za dodržiavanie etického kódexu novinára

7. Špeciálne ceny

Cena spoločnosti Lotos (Spolok lokálnych a regionálnych televízií Slovenska)

Cena Slovenského syndikátu novinárov

Cena Investigatívneho inštitútu Pala Rýpala

Cena European Human Rights Society

Podrobnosti na www.ssn.sk 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur. V prípade záujmu volajte na 0903 845 120.

_______________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

 

 

 
 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore