Tlačové správy

X-ART/Koncert v Galérii: Robo Kočan & Zbyněk Prokop & Peter Machajdík

  • Produkcia/ kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Termín podujatia: 24. 8. 2022, streda o 19.00
  • Kurátor projektu, kontakt: Peter Machajdík, 0910 476 544

Galéria umelcov Spiša, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, v stredu, 24. 8. o 19.00 predstaví multimediálny projekt z autorského programu troch umelcov: fotografa Roba Kočana, výtvarníka Zbyňka Prokopa a hudobného skladateľa Petra Machajdíka. Umelci v rámci projektu X-ART / KONCERT V GALÉRII predvedú originálnu, zväčša meditatívne ladenú syntézu zvukovej inštalácie, hudobnej kompozície, maľby a fotografie. 

Cieľom 2. ročníka projektu X-ART je prezentovať experimentálnu hudbu v prepojení na umelecké médiá ako hudba, tanec, výtvarné umenie a performancia, v koncepcii renomovaného hudobníka a skladateľa Petra Machajdíka. V roku 2022 galéria prezentuje šesť výnimočných produkcií hudobných telies a interpretov ako Duo Accosphere, Xénia Jarová, B.eye, či Československé komorné duo. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 PROFILY ÚČINKUJÚCICH

 Peter Machajdík / www.machajdik.com

Hudobný skladateľ, spoluorganizátor multimediálnych projektov. Narodil sa v roku 1961 v Bratislave. Na Slovensku v roku 2015 spoluinicioval vznik Ateliéru zvukového umenia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Jeho hudobná tvorba bola prezentovaná v rámci mnohých významných medziná-rodných festivalov, a to v Bostone, Berlíne, Calgary, Krakove, Viedni, Mníchove, Lugane, Miláne, Ľvove a pod. patrí k najuvádzanejším žijúcim slovenským skladateľom v zahraničí. Je tiež aktívny v oblasti multimediálnych projektov, radio-artu a sound-artu. Spolupracuje s choreografmi, výtvarnými umelcami a komponuje hudbu k filmom, rozhlasovým hrám a divadelným predstaveniam.

Robo Kočan / www.robokocan.com

Fotograf, cestovateľ. Narodil sa v roku 1968 v Poprade. Patrí k výrazným osobnostiam druhej novej vlny slovenských fotografov, ktorí v 90. rokoch 20. storočia razantne zasiahli do slovenského a stredoeuróp-skeho umeleckého priestoru multimediálnym prístupom k fotografii. Kombináciou tradičných i nových techník vytvára syntézu médií – inštalácie, hudby, experimentovanie s výtvarným jazykom maľby a fotografie. Výsledkom sú kolaborácie so známymi hudobníkmi i výtvarníkmi. Jeho tvorba má zastúpenie v stálej zbierke v popredných galériách a múzeách na Slovensku a v zahraničí.

Zbyněk Prokop / www.zbynekprokop.com

Výtvarník, vysokoškolský pedagóg, hudobník. Narodil sa v roku 1962 v Košiciach. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Je spoluzakladateľom Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, kde pôsobí od roku 1999 ako vysokoškolský pedagóg v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby na Katedre výtvarných umení a intermédií. Organizuje multimediálne podujatia, výstavy, workshopy a koncerty.

 Na stiahnutie program, plagát, TS:

http://gus.sk/index.php/programy/aktualne/program/x-art-koncert-v-galerii-robo-kocan-zbynek-prokop-peter-machajdik

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. V tomto roku si pripomína 35. výročie založenia. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –

Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore