Aktuality

Pacienti na východe Slovenska sa v UNLP dočkajú špičkového MR prístroja s unikátnou technológiou a monitoringom na diaľku

Pacientom v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach bude už čoskoro slúžiť nový špičkový MR prístroj. Magnetická rezonancia MAGNETOM Sola od Siemens Healthineers disponuje najkomplexnejšou technickou výbavou na báze umelej inteligencie na Slovensku. Do prevádzky bude prístroj uvedený už koncom septembra.

Dodávka nového MR prístroja je súčasťou rekonštrukcie a modernizácie budovy, priestorov čakárne, prípravovne pre pacientov a popisovacích miestností, ktoré budú súčasťou nového pracoviska magnetickej rezonancie. Súčasťou dodávky prístroja MAGNETOM Sola sú aj pokročilé servisné služby na obdobie 5 rokov. Vďaka unikátnemu softvéru Smart Remote Services (SRS)  dokážu špecialisti zo Siemens Healthineers na diaľku monitorovať kľúčové parametre prístroja v reálnom čase. Navyše služba teamplay Fleet umožní nemocnici komfortnú manažérsku správu nad prevádzkou prístroja, a to aj priamo z mobilného zariadenia.

Prístroj tiež bude mať zabezpečenú rýchlu identifikáciu a monitoring prípadných neplánovaných prevádzkových prerušení (napr. vplyvom výpadkov el. napájania) s okamžitou notifikáciou relevantného prevádzkového personálu a servisného strediska. Včasná diagnostika prístroja umožňuje zrealizovať nápravu v najkratších možných časových intervaloch, čo priaznivo vplýva na  celkovú prevádzkovú disponibilitu prístroja a zvyšuje efektivitu pracoviska.

Najmodernejší prístroj na Slovensku

MAGNETOM Sola je najmodernejší MR prístroj o sile 1,5 Tesla s najkomplexnejšou technickou výbavou na Slovensku. Doteraz boli inštalované tieto MR prístroje vo Fakultnej nemocnici v Trnave a v súkromnom pracovisku v Leviciach. Prednosťou tohto MR prístroja je jedinečná technológia BioMatrix, ktorá sa plne prispôsobuje individuálnym parametrom vyšetrovaného pacienta.

„Vďaka vysokej kvalite obrazu je MR diagnostika presnejšia, dochádza k zníženiu počtu opakovaných skenov a skracuje sa čas potrebný pre vyšetrenia pacientov. Navyše, pokroková diagnostická platforma syngo.via na báze umelej inteligencie umocňuje prínos tohto prístroja v oblasti precíznej medicíny a klinického rozhodovania,“ vysvetľuje Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slovensku. Ako dodáva, nový MR prístroj zásadne rozšíri možnosti diagnostiky pre rozsiahlu skupinu pacientov vrátane onkologických, neurologických, urologických pacientov, gynekologických pacientiek a ďalších skupín pacientov.

Špecializované vyšetrenia dospelých aj detí

Na novom MR prístroji sa bude realizovať široká škála bežných aj špecializovaných MR vyšetrení ako sú napríklad MR mozgu, chrbtice, muskuloskeletálneho systému a 4D MR angiografické vyšetrenia.

„Nová, moderná magnetická rezonancia bude multifunkčná, bude slúžiť na vyšetrenie všetkých orgánov, jednoducho povedané od hlavy po päty. Zariadenie bude rýchlejšie, v dennej prevádzke vyšetríme do 20 pacientov. Plánujeme však aj popoludňajšie a víkendové služby, aby sme vyšli v ústrety čo najširšiemu okruhu pacientov,“ približuje Henrieta Blašková, primárka Oddelenia rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód. Moderné MR-ko bude slúžiť predovšetkým pre hospitalizovaných pacientov UNLP, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá bude potrebovať tento typ zdravotného vyšetrenia.

Bezpečnosť na prvom mieste

MAGNETOM Sola je komplexné medicínske MR zariadenie vybavené pokročilými technológiami a disponuje niekoľkými automatizovanými monitorovacími a bezpečnostnými prvkami. „Supravodivé MR prístroje sú vybavené núdzovým demagnetizačným mechanizmom, o ktorého použití je poučená každá osoba na danom pracovisku. Uvedený mechanizmus je schopný demagnetizovať MR prístroj do cca 20 sekúnd, čo v prípade závažného incidentu umožní prístup záchranným zložkám,“ vysvetľuje Peter Brezina, vedúci Oddelenia Customer services Siemens Healthineers Slovensko.

Prínos pre pacientov, lekárov a študentov

Nový MR prístroj v UNLP bude prínosom nielen pre všetkých pacientov vďaka zabezpečeniu špičkovej diagnostiky, ale aj pre lekárov a študentov. Prístroje magnetických rezonancií sa vracajú do vlastníctva nemocníc, čo výrazným spôsobom zlepší možnosti komplexného vzdelávania, ako aj rozvoj a motiváciu lekárov i študentov.

Kontakt pre médiá:

Alexandra Gallisová

Phone: 0948 080 947; E-mail: gallisova@prclinic.eu

Spoločnosť Siemens Healthineers AG (zalistovaná na burze vo Frankfurte, Nemecko: SHL) tvorí budúcnosť zdravotníctva. Je vedúcou spoločnosťou v oblasti medicínskych technológií so sídlom v Erlangene v Nemecku. Siemens Healthineers umožňuje prostredníctvom svojich regionálnych spoločností poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na celom svete zvyšovať svoju hodnotu. Pomáha im na ceste k rozvoju presnej medicíny, transformácii poskytovania starostlivosti, zvýšeniu pohodlia pacientov a digitalizácii zdravotnej starostlivosti. Siemens Healthineers neustále inovuje svoje portfólio produktov a služieb, podporovaných aplikáciami na báze umelej inteligencie a digitalizácie, ktoré zohrávajú významnú rolu v medicínskych technológiách novej generácie. Tieto nové aplikácie podporujú najmä zameranie spoločnosti v oblasti in-vitro diagnostiky, diagnostického a terapeutického zobrazovania a in-vivo diagnostiky. Spoločnosť Siemens Healthineers tiež ponúka poskytovateľom zdravotnej starostlivosti viaceré služby a riešenia prispievajúce k zvýšeniu ich kvality a efektivity v oblasti starostlivosti o pacientov. Vo fiškálnom roku 2021, ktorý skončil 30. septembra 2021, spoločnosť Siemens Healthineers dosiahla tržby vo výške 18 miliárd EUR a prepočítaný zisk vo výške 3,1 miliardy EUR a celosvetovo má približne 66 000 zamestnancov.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.siemens-healthineers.com

  

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore