Tlačové správy

Východoslovenská galéria rozšírila svoju zbierku o 10 diel súčasných umelcov a umelkýň

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Košického samosprávneho kraja sa Východoslovenskej galérii podarilo v roku 2021 okrem umenia 19. a 20. storočia rozšíriť zbierku aj o 10 diel súčasných umelcov a umelkýň – sochárske objekty, videá, fotky či maľby.

Zbierka VSG
Východoslovenská galéria v depozitári uchováva umeleckú zbierku, ktorá zahŕňa vyše 7000 diel.  Z dôvodu prípravy novej stálej expozície, ktorá by sa mala sprístupniť ku koncu roka 2023, sa nové akvizície sústreďujú hlavne na kúpu súčasných umelcov a umelkýň, ktorí majú nezastupiteľné miesto pri formovaní nie len východoslovenskej, ale aj celoslovenskej umeleckej scény.

Hodnotové smerovanie
Vybrané diela odzrkadľujú nie len výstavnú činnosť VSG, ale aj hodnotové smerovanie inštitúcie, prinášajú súčasné, aktuálne a celospoločenské témy, ktoré budú rezonovať aj v budúcnosti. Umenie, identita, normatívnosť, menšiny, environmentálne otázky, či spätosť s mestom Košice a regiónom. Diela, ale i autori a autorky analyzujú dobu, experimentujú, posúvajú hranice a týmto spôsobom reprezentujú galériu, mesto, región a krajinu.

Ženské autorky
V rámci rozšírenia akvizičnej koncepcie aktuálne pracujeme na nadobúdaní diel ženských etablovaných autoriek strednej a staršej generácie, ktoré v zbierke VSG absentujú, alebo ich diela tvoria iba fragment. Nejde len o fenomén vo VSG, ide o súčasný trend v inštitúciách po celom svete, s ktorým sa snažia popasovať.

Autori a autorky získaných diel za rok 2021
Marko Blažo, Katarína Blažová, Oto Hudec, Anna Hulačová, Emília Rigová, Erik Sikora, Boris Sirka, Ján Vasilko, Ján Zelinka

Kontaktná osoba:
Dominika Čupková
PR a marketingová manažérka
dominika@vsg.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore