Košice

Prehľad podujatí 38. týždeň – 16.09.2022

UTOROK               MUDr. Pavol Priester, kandidát na starostu MČ Košice-Staré Mesto

20. septembra     Úsmev ako dar, Kováčska 17, Košice

9:00                         Téma TB:

                                   Predstavenie kandidáta na starostu MČ Košice-Staré Mesto MUDr. Pavla Priestera a jeho volebného tímu

                                 Hostia TB:

  •                        MUDr. Pavol Priester – kandidát na starostu MČ Košice-Staré Mesto
  •                         Ing. Eduard Buraš – poradca premiéra SR a predseda OZ  Feman
  •                         Radoslav Dráb – člen predstavenstva Úsmev ako dar, manažér pobočky pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu

Kandidáti na členov poslaneckého zboru MČ Košice-Staré Mesto:

  •                        Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
  •                        Mgr. Ľubomír Grega
  •                        MVDr. Dagmar Kažimírová
  •                        Mgr. Martin Konečný, PhD.
  •                        MVDr. Michal Kopka, CSc.
  •                        Mgr. Renáta Zolnaiová

_______________________________

INÉ

 OTVORENIE  CHODNÍKA  NA  RAČOM  POTOKU

Štvrtok 22. septembra 2022 o 10:00 hod., výcvikové parkovisko autoškoly pod vstupom   na Jazdecký areál, Popradská ulica, Košice otvorenie nového rekreačného chodníka v lokalite Račí potok.

Kontakt:

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, Watsonova 7, Košice, e-mail: dckk@dckk.sk, tel.: 0905 601 861

__________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  SSN

Členské známky môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1, 1. posch., č. dv. 125 v čase od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete poukázať aj na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur.

______________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore