Tlačové správy

Medzinárodná konferencia „Tradície soľného baníctva v Karpatskom oblúku“ pri príležitosti 50. výročia vzniku STM-Múzea Solivar v Prešove

  • Termín konferencie: 29. 9. 2022 a 30. 9. 2022
  • Miesto konania: STM-Múzeum Solivar v Prešove, Námestie osloboditeľov 4, Prešov
  • Organizátori: Slovenské technické múzeum, STM-Múzeum Solivar v Prešove

Vo štvrtok 29. septembra a v piatok 30. septembra 2022 bude v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky Sklad soli v STM-Múzeu Solivar v Prešove prebiehať medzinárodná konferencia nesúca názov Tradície soľného baníctva v Karpatskom oblúku. Konferenciou vyvrcholí séria podujatí organizovaných pri príležitosti 50. výročia založenia Múzea Solivar v Prešove.

Počas prvého dňa budú prezentované príspevky zamerané na „starý Solivar“ s dôrazom na dejiny ťažby soli a dejiny tejto lokality, ako aj na historickú úlohu jeho významných predstaviteľov. Druhý deň medzinárodnej konferencie ponúkne odborné prednášky cielené na predmetné územie z hľadiska geologického a geografického. Opomenuté neostanú ani aktuálne problémy múzeí uchovávajúcich banské dedičstvo, týkajúce sa edukačných aktivít, medzinárodných partnerstiev i ochrany takýchto historických objektov.

Z obsahového hľadiska medzinárodná konferencia prepojí slovenskú i poľskú odbornú obec nazerajúcu na problematiku soľného baníctva z viacerých uhlov pohľadu. Na konferencii aktívne vystúpia pracovníci pôsobiaci v slovenských pamäťových, vedeckých a vzdelávacích inštitúciách. Pridanou hodnotou budú prezentácie zástupcov zo susedného Poľska – Múzea Źup Krakowskich Wieliczka. 400 rokov ťažby a na ňu sa viažucich 50 rokov múzea predstavujú kľúčové momenty solivarských „soľných“ dejín. ,,V roku 2022 si Slovenské technické múzeum pripomína niekoľko významných výročí. Jedným z nich je aj 50 rokov od založenia Múzea Solivar v Prešove. Primárnym cieľom medzinárodnej konferencie je prezentovať nielen históriu a tradíciu soľného baníctva na Slovensku, ale aj ďalších krajín patriacich do Karpatského oblúka, a tým vytvoriť odborné diskusné fórum určené na výmenu poznatkov, skúseností a zdieľanie inšpirácií,“ dodáva riaditeľ STM-Múzea Solivar v Prešove Marek Duchoň.

STM-Múzeum Solivar v Prešove je národná kultúrna pamiatka a patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na území Slovenska. Je jediným zachovaným nadzemným komplexom technicko-technologických ako aj historických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky. K objektom historického solivaru patrí najmä šachta Leopold s unikátnym Gápľom, zásobníky soľanky Četerne, Varňa František s panvami a Sklad soli.

Slovenské technické múzeum

Hlavná 88, Košice
t. č. 055 245 1175, 0908 704 183

http://www.stm-ke.sk, prezentacia@stm-ke.sk

Viac informácií získate: https://stm-ke.sk/sk/aktualne/medzinarodna-konferencia-tradicie-solneho-banictva-v-karpatskom-obluku/detail/177

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore