Tlačové správy

Celoslovenská súťaž CINEAMA oslávila 30. výročie

Podpora talentovaných filmárov v Košickom kraji prináša výsledky

Postupová súťaž a prehliadka Cineama tento rok oslávila 30. jubileum. Predĺžený víkend 16. až 18. septembra 2022 patril sviatku amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Košické krajské kolo
realizovalo Gemerské osvetové stredisko (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.

Do najvyššieho kola sa postupom z regionálnych, krajských stupňov súťaže a sitom predvýberovej komisie dostalo 69 filmov z celého Slovenska. Mimoriadnu hlavnú cenu si odniesli dva filmy, autorkou jedného z nich je talentovaná mladá animátorka zo Spiša Nataša Strelová. Celkovo Košický kraj v súťaži zastupovalo 13 diel, z nich až 9 získalo ocenenia a čestné uznania. Tak ako vlani, aj tentokrát bol ocenený detský kolektív tvorcov z letnej školy ANIMOsCool v Rožňave za film Matematika. Ale tiež kategória do 21 rokov mala úspešné zastúpenie v podobe animácií, hraného filmu, dokumentu a experimentu autorov najmä z Košíc.

„Aj tento ročník súťaže poskytol priestor na prezentáciu a podporil kreativitu najmä mladých talentovaných tvorcov,“ hodnotí význam súťaže za realizátora krajského kola Košického kraja Anežka Kleinová, manažérka kultúry GOS. Dôležitosť koncepčnej systematickej práce s mládežou a podpory zriaďovateľa vyzdvihla aj vo svojej prezentácii v rámci inšpiratívneho sprievodného podujatia venovaného filmovému vzdelávaniu.

Tvorivé dielne venované úzkemu 8 a 16 mm filmu a premiéra retrospektívy Osmičkári vzdali poctu zaslúžilým kinoamatérom. V rámci nesúťažných projekcií bolo prezentovaných mnoho inšpiratívnych filmov. Program celoštátneho kola sa niesol v znamení medzigeneračnej výmeny, workshopy ponúkli mladým tvorcom digitálnej doby priestor na experimentovanie so „starým“
analógovým filmovým materiálom a technikou.

Záverečný ceremoniál bol venovaný výnimočnej príležitosti okrúhleho jubilea súťaže. Poctou Národného osvetového centra (NOC) boli ocenení dvaja vysokoškolskí pedagógovia, porotcovia a podporovatelia amatérskeho filmu Anton Szomolányi a Tomáš Hučko. Rovnako bolo toto uznanie udelené Zuzane Školudovej, dlhoročnej odbornej pracovníčke NOC v oblasti amatérskeho filmu, a tiež dvom metodičkám z regionálnych osvetových zariadení. „Som hrdá, že pre Košický kraj toto významné uznanie získala moja kolegyňa z Gemerského osvetového strediska Anežka Kleinová za dlhoročnú organizáciu krajských kôl súťaže Cineama v Rožňave a prínos k rozvoju amatérskej filmovej komunity,“ uviedla riaditeľka GOS Helena Novotná.

Podrobné výsledky a ďalšie informácie sú zverejnené na stránke vyhlasovateľa súťaže www.nocka.sk, alebo realizátora celoslovenského kola www.hosbardejov.sk.

Kontaktná osoba:
Anežka Kleinová
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava
0905 919 431, kleinova@gos.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore