Košice

Prehľad podujatí 41. týždeň – 07.10.2022

PONDELOK        Košický samosprávny kraj (KSK)

10. októbra          Magistrát mesta Košice – veľká zasadačka, Trieda SNP 48/A, Košice

9:00                         Zasadnutie Zastupiteľstva KSK

_______________________________________________________________________

PONDELOK       Štátna filharmónia Košice

10. októbra        Dom umenia, KE – vstup z Tajovského ulice, riaditeľňa -1. poschodie

14:00                    Téma TB:

                                Otvorenie 54. koncertnej sezóny 2022/2023

                               Hostia TB:

  •                      Lucia Potokárová – riaditeľka ŠfK
  •                      Robert Jindra – šéfdirigent ŠfK

_______________________________________________________________________

INÉ

POTULKY  MESTOM  KOŠICE:  VEREJNÝ CINTORÍN

Piatok až nedeľa 7. až  9. októbra 2022, začiatok pri hlavnom vchode na Verejný cintorín (od Rastislavovej ul.) – Potulky mestom Košice na tému: Verejný cintorín.  Najväčšie miesto na pochovávanie na Slovensku. Najkrajšie riešené hroby. Umelecký pamätník obetiam 1. svetovej vojny. Hroby slávnych ľudí. Vojenské hroby. Vstupný areál v podaní slávneho architekta. Prečo niektoré hroby majú striešku? Načo slúži zvonček, na ktorý dosiahne len nebožtík?

Milan Kolcun začína prehliadky v piatok, sobotu a nedeľu: 13:15, 14:30, 15:45, 17:00. V sobotu aj o 10:30. Zoltán Balassa začína prehliadky v piatok a v nedeľu o 14:30 a v sobotu 11:00 po slovensky. V sobotu a v nedeľu o 16:00.

_____________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  SSN

Členské známky môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1, 1. posch., č. dv. 125 v čase od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete poukázať aj na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur.

___________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore