Tlačové správy

Posledný októbrový týždeň 2022 v Galérii umelcov Spiša

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: 24. 10. – 30. 10. 2022
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Informácie: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša ‒ kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, ponúka v poslednom októbrovom týždni šesť výstav a podujatia určené pre širokú verejnosť: výtvarný workshop projektu Open Studio, so zameraním na náročnejšie výtvarné techniky a Metodický deň pre učiteľov výtvarnej výchovy, zacielený na pedagógov výchovných predmetov z okresu Spišská Nová Ves a okolia.

Štyri aktuálne výstavy, organizované k 35. výročiu jubileu galérie a zamerané na tematické a profilové interpretácie, sú sprístupnené už iba do nedele, 6. 11. Koncept Human Animal II. interpretuje mýtus vlka – ovce – prasaťa v postmodernom umení na Slovensku. Fotograf Robo Kočan mapuje trináste komnaty galérií – depozitáre. Edita Voluščuková vo svojom art-alchymickom laboratóriu otvára osobnú dilemu o vede i umení. Dokumentačná výstava Artis Monumentum je unikátnou retrospektívou o 35 ročnej činnosti galérie vo výbere diel, dokumentov, simulovaných prostredí, či krátkych video-filmov.

Link na reportáž v relácii Kultúra v RTVS: https://www.youtube.com/watch?v=Gk9zHyYo2do&t=9s

Pre širokú verejnosť pripravila galéria v stredu, 26. 10. od 16.00 do 19.00, v rámci cyklu Open Studio, ďalšiu dielňu „šikovných rúk“. Na kreatívnom stretnutí s výtvarníčkou Jitkou Novákovou si účastníci technikou twist art vyrobia drobnú interiérovú ozdobu. Vstupné € 10 / osoba zahŕňa materiál i lektorku.

V rámci Metodického dňa pre učiteľov, pripraveného na štvrtok, 27. 10. od 8.00 do 13.00, uvedieme prednášku, výtvarný workshop a komentovanú prehliadku výstavy Laboratórium s autorkou Editou Vološčukovou. Podujatie je zamerané aj na praktickú dielňu, ktorá bude interpretovať mesto netradičnými priestorovými asamblážami s použitím koláže, dokresľovaním, vpisovaním textov a farebným zvýraznením.

Vstupné: 5 € / osoba zahŕňa program celého podujatia.

Galéria počas celého školského roka pripravila bohatú ponuku tvorivých dielní a komentovaných prehliadok pre všetky typy škôl. Prehľad programov je na stránke: http://gus.sk/index.php/navigacia/programy/skoly

Kultúrne poukazy Galéria umelcov Spiša neakceptuje.

Links:

  • Aktuálne výstavy: http://www.gus.sk/index.php/vystavy/aktualne
  • Stále expozície: http://www.gus.sk/index.php/vystavy/stale-expozicie
  • Programy: http://www.gus.sk/index.php/programy/aktualne
  • Školy: http://www.gus.sk/index.php/navigacia/programy/skoly

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. V tomto roku si pripomína 35. výročie založenia. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný

a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore