Tlačové správy

Druhý EKO týždeň na UPJŠ v Košiciach

V poradí druhý EKO týždeň, ktorý organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, bude prebiehať od 7. do 10. novembra 2022 vo vonkajších priestoroch areálu Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9 v Košiciach. Pripravený je swap oblečenia, kníh a rastlín ako aj odborné prednášky zamerané na ekologické problémy a ich riešenia či nutnosť šetrenia energiami a praktické rady ako prispieť k udržiavaniu životného prostredia.

EKO týždeň sa začína v pondelok 7. novembra 2022 od 10. hodiny swapom oblečenia a kníh. Swapy budú pokračovať od 10. do 14. hodiny aj v utorok, v stredu bude možná aj výmena rastlín. Štvrtok 10. november je posledný deň tohtoročného EKO týždňa na UPJŠ, ktorý sa bude niesť v prednáškovom duchu. Pozvanie prijal doc. Ing. Zsolt Čonka, PhD. z Katedry elektroenergetiky Technickej univerzity v Košiciach, ktorý sa vo svojej prednáške zameria na tému šetrenia energiami. Prednáška sa začne o 14. hodine v budove Minerva (areál FF UPJŠ). Študentov, pedagógov, zamestnancov UPJŠ, ale aj ďalších záujemcov na kávu pozýva  doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou, a RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD., kvestor UPJŠ v Košiciach. Témou prednášky a následnej diskusie pri káve a čaji v univerzitnej kaviarni Minerva od 15. hodiny bude Zelená univerzita a akčný plán Race to Zero na UPJŠ.

„Všetci chápeme nutnosť šetrenia energiami a iniciatívne pripravujeme operatívne usmernenia pre študentov a zamestnancov UPJŠ, aby sa neprekurovali priestory, šetrilo sa elektrickou energiou a znižovala sa uhlíková stopa produkovaná v kampuse univerzity,“ informoval rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

„Diskusia študentov so zástupcami vedenia univerzity je skvelá forma, ako upozorniť na dôležité témy, medzi ktoré určite patrí aj aktuálna téma šetrenia energií, a hľadať efektívne riešenia. Evidujeme spontánny a úprimný záujem našich študentov o ekologickú problematiku. Ich aktívne zapojenie vnímame ako kľúčové v procese transformácie UPJŠ na Zelenú univerzitu,“ doplnila doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

Prvý EKO týždeň na UPJŠ sa konal v letnom semestri minulého akademického roka 2021/2022 so začiatkom od 2. mája. Súčasťou programu boli swapy oblečenia, kníh a rastlín, dobrovoľnícky deň „Pomôž Botanickej záhrade“, počas ktorého študenti a zamestnanci UPJŠ zveľadili areál Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, a premietanie dokumentárnych filmov s ekologickou tematikou. Študenti sa taktiež zapojili do ekologickej výzvy, traja najlepší z nich boli odmenení cenami z univerzitného merchu.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 1550

Mob.: +421 905 385 911

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore