Tlačové správy

Výstava zo zbierky Galérie umelcov Spiša pod názvom SUPERHRDINOVIA interpretuje témy o hrdinoch v širšom historicko-kultúrnom kontexte

  • Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Názov výstavy: Superhrdinovia
  • Termín výstavy: 16. 11. 2022 – 26. 3. 2023
  • Vernisáž výstavy: streda, 16. 11. 2022 o 17.00
  • Kurátorka projektu: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
  • Link: http://www.gus.sk/index.php/vystavy/aktualne

 

24 autorov o zbierky:  Andor Borúth, Slavo Durkaj, Jozef Hanula, Jana Huljaková, Martin Imrich, János Istók (HU), Petr Jedlička (CZ), Zdeněk Jeřábek, Ladislav Kacvinský, Hugo Klein (AT), Matúš Lányi, Adam Macko, Ladislav Mednyánszky, August Meissl, Eva Moflárová, Viliam Pirchala, Peter Pollág, Richard Roháč, Peter Rónai, Mikuláš Siranko, Juraj Škatulár, Miro Trubač, Heidi Vogel (DE), Vladimíra Weiss

3 hostia: Aksel Haagensen (EE), Jan Pfeiffer (CZ), Magda Tothova (DE)

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja uvádza medzinárodný výstavný projekt Superhrdinovia, prezentovaný v rámci dramaturgického cyklu Zbierka v dialógu. Vernisáž výstavy bude prebiehať v stredu, 16. 11. 2022 o 17.00 v rámci projektov k 35. jubileu Galérie umelcov Spiša.

Výstava Superhrdinovia sa zaoberá témou hrdinu / hrdinky v širšom historicko-kultúrnom kontexte. Selektované diela od 24 autorov zo zbierky galérie, od konca 19. storočia po súčasnosť, doplnené o práce troch zahraničných autorov (Česko, Estónsko a Nemecko), mapujú rôzne prístupy k otázke hrdinstva v otvorenom interpretačnom rámci. Reagujú na historické, osobné, ale aj všeľudské idey hrdinstvá, sú zrkadlom súčasnej mediálnej situácie, reflektujú túžbu po moci a sláve, ale aj vzdor, snahu o sociálne zmeny a osobný rast.

Kurátorka výstavy Katarína Balúnová (GUS) uvádza:Postava hrdinu sa v priebehu dejín mení, napriek tomu ostáva tá istá. Hrdinovia sú odvážni a vytrvalí, neboja sa postaviť zlým silám, kráľom, či zavedeným spoločenským poriadkom. Samotné slovo „superman“ mnohí odvodzujú od diela Friedricha Nietzsche, Tak vravel Zarathustra, 1883, v ktorom opisuje „Übermensch“, nadčloveka, ktorý sa vyznačuje predovšetkým vôľou k moci stojac mimo tradičného konceptu dobra a zla. Komixová postava Supermana, tak ako rad ďalších novodobých hrdinov, je bojovníkom za dobro a spravodlivosť. Bol vytvorený Jerrym Siegelom a Joe Shusterom, synmi židovských imigrantov. Práve o tom sú superhrdinovia – o túžbe po zmene sveta k lepšiemu, odvahe vziať osud do vlastných rúk, možnostiach človeka prekonávať sám seba“.

Výstava je rozdelená do troch celkov: Hrdinovia na výslní, Hrdinovia na rozhraní, Osobní superhrdinovia. Časť Hrdinovia na výslní je prierezom vnímania hrdinu v priebehu vekov, od antických olympijských víťazov po hokejových majstrov sveta, od mužov kariéry po mediálne hviezdy a komixové postavy. Hrdinovia na rozhraní reflektujú ambivalentnú povahu hrdinu, či antihrdinu – kto je pre niekoho hrdinom, môže byť inému nepriateľom. Je to najmä vojnový hrdina, politický revolucionár, alebo ten, kto sa do dejín zapísal negatívne. Kým každá vojna začína zvolaním Za vlasť! a Za slobodu!, realita sa vymyká spod kontroly, „hrdinovia“ sú v skutočnosti len bábkami systému, ktorý sa snaží kúpiť si ich morálne presvedčenie. Diela v sekcii Osobní superhrdinovia reflektujú „neviditeľných“ hrdinov života – sú to často naše mamy, či starí rodičia, ktorí sa neváhajú sebaobetovať pre dobro iných.“

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. V tomto roku si pripomína 35. výročie založenia. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách – Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore