Tlačové správy

Profilová výstava spišského keramikára Petra Smika v Krajskej galérii v Prešove

  • Produkcia: Krajská galéria v Prešove – kultúrne zariadenie Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s Galériou umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
  • Miesto / kontakt: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51
  • Názov výstavy: Peter Smik / Keramika
  • Termín výstavy: 24. 11. 2022 – 5. 3. 2023
  • Vernisáž výstavy: štvrtok, 24. 11. 2022 o 16.00
  • Kurátorka projektu: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
  • Weby: http://gus.sk/index.php/vystavy/putovne/vystava/peter-smik-keramika

www.krajskagaleria.sk,  annogallery

Krajská galéria v Prešove – kultúrne zariadenie Prešovského samosprávneho kraja pripravila v spolupráci s Galériou umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja profilovú výstavu spišského výtvarníka Petra Smika, s výberom keramickej tvorby autora za posledné obdobie. Vernisáž vo štvrtok, 24. novembra o 17.00 bude spojená s prezentáciou novej knihy Ľubomíra Feldeka pod názvom Leť, vietor, na Ukrajinu.

Výstava spišského výtvarníka, keramikára Petra Smika, uvádza výber z tvorby za posledné obdobie. Autorovo dielo bolo uvedené Galériou umelcov Spiša v r. 2016 na profilovej výstave pod názvom Keramika, následne spracované v monografickom katalógu a krátkom dokumentárnom videu v réžii Táni Snitkovej.

Výstava v Krajskej galérii v Prešove je zriedkavou a vzácnou udalosťou: prezentácia keramiky je všeobecne veľmi náročná a v regióne Spiša je minimum umelcov, systémovo sa venujúcich tomuto druhu umenia. Autor Peter Smik o inšpiráciách svojej tvorby hovorí: „Keramika je o večnom skúšaní a sklo je alchýmia… Vzťahy, život, príroda. To sú momenty, ktoré nesú v sebe silu, akú sa snažím zaznamenať. Nepracujem dlhodobo na nejakej téme, nerozvíjam jeden motív, život prináša nové pocity a niečo z nich chcem trvalo zachytiť.“ 

Kurátorka výstavy Lucia Benická uvádza: „Spolupráca s Krajskou galériou v Prešove nám dáva možnosť prezentovať dielo umelcov Spiša, ku ktorým Smikova tvorba neodmysliteľne patrí. Autorovo dielo je zastúpené v našej zbierke a dopĺňa fond sklenenej a keramickej plastiky. Jeho keramické objekty má Galéria umelcov Spiša aj vo funduse – dotvárajú atmosféru sezónnych exteriérových výstav: na prešovskej výstave z majetku galérie uvádzame cykly Srdcia, Klobúky a Krabice. Smikova tvorba vychádza z umeleckého spracovania rôznorodého materiálu, ako kamenina, porcelán a sklo, ktoré rozmanitými technologickými postupmi premieňa na keramické a sklenené plastiky: tie napriek svojej zložitosti nepopierajú tradičnú úlohu keramiky. Gro tvorby tvoria komorné a monumentálne objekty  s použitím jemnej i hrubej kameniny a porcelánu, vypaľovaných v peci. Okrem keramiky sa venuje tvorbe sklenených objektov, pri ktorých využíva „fusing“ (tavenie skla) a výrobe vitráží.“

Autor, zastúpený v zbierke Galérie umelcov Spiša, sa popri umeleckej tvorbe aktívne podieľa na výtvarnom živote východného Slovenska nielen ako vystavujúci umelec, ale aj ako edukátor, organizátor výstav a rezidenčných umeleckých pobytov. V rámci aktivít občianskeho združenia Annogallery spolu s manželkou Katarínou realizoval množstvo workshopov a výstav, putujúc s keramickým kruhom nielen po regióne, ale aj za jeho hranice, neúnavne prezentujúc „posolstvo zeme“ s cieľom zdieľať voľnú kreativitu, „spečatenú hlinou“. Formovanie hliny je totiž  účinnou arteterapiou a tak ako ostatné druhy výtvarného umenia, aj  keramika  sa stáva prostriedkom, ktorým môžeme objavovať seba i svet a vytvárať medzi nimi nový vzťah. Autor dodáva: „Táto činnosť ma napĺňa, prináša ľuďom radosť a rozptýlenie. Je to zároveň nevyčerpateľná studnica nápadov, energie a kreativity.“  Občianske združenie Annogallery popritom rozšírilo kreatívne zázemie: autorskú galériu v Hôrke na Spiši, priamo nad umelcovým keramickým ateliérom, o nové kontaktné centrum v Bežovciach na Zemplíne, ktoré popri kvalitne vybavenej dielni na prácu s keramikou, sklom a rôznymi výtvarnými technikami umožňuje realizovať rezidenčné umelecké pobyty.

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. V tomto roku si pripomína 35. výročie založenia. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná  v troch stálych expozíciách – Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore