Tlačové správy

Vianoce 2022 v košickej filke

Štátna filharmónia Košice pripravila pre svojich návštevníkov niekoľko rozmanitých vianočných podujatí. Decembrové dni tak rozžiaria koncerty komorné, symfonické i rodinné. Všetci priaznivci krásnej hudby sú srdečne vítaní v košickom Dome umenia.

ADVENT S HUDBOU A POÉZIOU

Komorný koncert / 06. 12. / Dom umenia / 19:00

Na čas adventu návštevníkov príjemne naladí komorný koncert s vokálnym súborom SCHOLA MINOR. O umelecký prednes sa postará Peter Himič a o sóla sopranistka Hilda Gulyás, mezzosopranistka Eva Šušková, basbarytonista Tomáš Šelc. Podujatie svojím spevom podporia i Mária Páleníková, Júlia Urdová a Sylvia Urdová. Chrámovú hudbu doplní výber z poézie Hviezdoslava, Rúfusa, Válka, Bloka a Miltona.

Vstupné: 10 €, zľavnené: 7 €.

Info: https://www.navstevnik.sk/vyber-vstupeniek?eventId=1036482

VIANOCE VO FILME – VYPREDANÉ

Mimoriadny koncert / 11. 12. / Dom umenia / 16:00

Čím by boli Vianoce bez hudby, rozprávok a vianočných príbehov? Nalaďte sa so Štátnou filharmóniou Košice a jej hosťami na atmosféru najkrajších sviatkov prostredníctvom pôsobivej hudby z obľúbených vianočných filmov. Odznejú napríklad aranžmány z Perinbaby, Mrázika či Popolušky v podaní orchestra ŠFK pod vedením dirigenta a moderátora Gabriela ROVŇÁKa ml. O spev sa postará Detský spevácky zbor PRO MUSICA – MAGNÓLIA a sopranistka Tatiana HAJZUŠOVÁ.

Vstupné: 9 €, zľavnené: 6 € – v ponuke sú posledné miesta!

Info: https://www.navstevnik.sk/vyber-vstupeniek?eventId=1036477

 

1. VIANOČNÝ KONCERT: HEMERKA – DVOŘÁK – RYBA

Koncert B cyklu / 15. 12 / Dom umenia / 19:00

Prvý vianočný koncert Štátnej filharmónie Košice je výnimočný Biblickými piesňami Antonína Dvořáka v interpretácii famózneho Petra Mikuláša. Jeho nádherný basový hlas doplnia sopranistka Eva Hornyáková, mezzosopranistka Markéta Cukrová a tenorista Peter Berger. Hudbu sfér pre sláčikový orchester Oldřicha Hemerku aranžoval dirigent večera Maroš Potokár. V sprievode orchestra ŠFK a netradične až dvoch zborov – Košického speváckeho zboru učiteľov a Zboru sv. Cecílie odznie aj tradičná Česká mše vánoční od Jána Jakuba Rybu.

Vstupné: 14/13/12 €, zľavnené: 11/10/9 € lóža: 18 €

Info: https://www.navstevnik.sk/vyber-vstupeniek?eventId=1036305

 

2. VIANOČNÝ KONCERT: BACH – HAYDN – RYBA

Mimoriadny koncert / 18. 12 / Dom umenia / 19:00

Info: https://www.navstevnik.sk/vyber-vstupeniek?eventId=1036478

 

3. VIANOČNÝ KONCERT: BACH – HAYDN – RYBA

Mimoriadny koncert / 19. 12 / Dom umenia / 19:00

Info: https://www.navstevnik.sk/vyber-vstupeniek?eventId=1036479

Druhý a Tretí vianočný koncert tiež prinesie obľúbenú „Rybovku“ v interpretácií slovenských a českých sólistov – Petra Mikuláša, Evy Hornyákovej, Markéty Cukrovej a Petra Bergera. O hudobný a vokálny sprievod sa pod taktovkou Maroša Potokára postará Košický spevácky zbor učiteľov, Zbor sv. Cecílie a orchester ŠFK. Program sa však líši, a to jednak dielom Josepha Haydna – Koncert pre husle a orchester A dur uvedie český virtuóz Jiří Vodička. Návštevníci si zároveň vypočujú aj Suitu pre orchester č. 3 D dur od Johanna Sebastiana Bacha.

Vstupné: 14/13/12 €, zľavnené: 11/10/9 €, lóža: 18 €

Nalaďte sa na Vianoce vo filharmónii a prežite tak s rodinou či priateľmi pokojný a naplnený adventný čas.

Kontakt pre médiá:
Lucia Radzová, PR manažérka ŠFK
+ 421 918 802 101, lucia.radzova@sfk.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore