Košice

Prehľad podujatí 7. týždeň – 10.02.2023

PONDELOK            Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF)

13. február               Komenského 73, budova veterinárnej nemocnice, cvičebňa č. 305

11:00                          Téma TB:

                                     Hrajú sa alebo bijú? Úspech mladej slovenskej vedkyne – výsledky výskumu spoločenského správania mačiek publikované v prestížnom časopise Scientific Reports

Hostia TB:

  •                             MVDr. Noema Gajdoš Kmecová, PhD., – výskumná pracovníčka Centra aplikovaného výskumu UVLF
  •                             Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., – Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia UVLF
  •                             doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., – riaditeľ Centra aplikovaného výskumu UVLF

Aj napriek tomu, aké sú dnes mačky populárne (v niektorých krajinách dokonca viac ako psy), o ich sociálnom správaní vieme pomerne málo. Čo robia pri vzájomných stretoch? Hrajú sa alebo bijú? Nové poznatky pomôžu  majiteľom mačiek, ktorí si lámu hlavy nad vzťahom medzi zvieratami a majú obavy o kvalitu ich života, rovnako ako veterinárnym lekárom, špecialistom v odbore behaviorálnej medicíny (zaoberajúcej sa poruchami správania zvierat), pri diagnostikovaní problému agresivity medzi mačkami.

Mestá potrebujú efektívny manažment populácie mačiek a realistické riešenia. Nekontrolovaná populácia mačiek zvyšuje riziko prenosu a šírenia chorôb na iné zvieratá a ľudí.

___________________________________________________________________________

 UTOROK                  Štátne divadlo Košice (ŠDKE)

14. február                Historická budova ŠDKE – salónik, Hlavná 58, Košice

14:00                          Téma TB:

Premiéra novej inscenácie opery W. A. Mozarta Čarovná flauta

                                      Hostia TB:

  •                             Roland Khern Tóth – riaditeľ opery
  •                              Stanislav Trnovský – dramaturg opery
  •                              Alexander Wiegold – režisér
  •                              Vinicius Kattah – dirigent

Pred TB sa od 10:00 hod. na javisku Historickej budovy ŠDKE uskutoční skúška predstavenia, na ktorú bude umožnený vstup novinárom a fotografom. V prípade záujmu kontaktujte S. Dohoviča – 0908 091 888 

___________________________________________________________________________

 OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1 – 1. posch., č. dv. 125) si môžete kúpiť členské známky na rok 2023 (+ dlžníci môžu vyrovnať členské aj za predchádzajúce obdobie) – každý pracovný deň v čase  od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete poukázať aj na účet RO SSN KE:  IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Známky Vám pošlem na domácu adresu.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore