Tlačové správy

Do podujatí v rámci Medzinárodného dňa turistických sprievodcov sa aktívne zapája Galéria umelcov Spiša ponukou kreatívnych programov

  • Produkcia/ kontakt:                        Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves
  • Názov podujatia:                             Medzinárodný deň turistických sprievodcov / Program galérie
  • Termín / čas podujatia:                 utorok, 21. 2. 2023, v čase 10.00 – 17.00
  • Kontakt pre médiá:                         Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
  • Web:                                                    www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, sa aj tohtoročne zapája do aktivít organizovaných k Medzinárodnému dňu turistických sprievodcov. Koncept programu je orientovaný pre širokú verejnosť a zahŕňa prehliadky výstav, špecifické tvorivé dielne pre školské skupiny a rodiny s deťmi a exteriérovú exkurziu za sochárskymi realizáciami mesta Spišská Nová Ves.

Špecifickou ponukou je popoludňajšia exkurzia za urbánnym umením, ktorú galéria realizuje na základe výstupov výskumu U-Points, mapujúceho „nevidené“ sochy v interviláne mesta. Na prehliadku je potrebné sa vopred prihlásiť, minimálny počet je 5 osôb v skupine.

Podujatie je realizované v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves.

Galéria je v utorok, 21. 2. 2023 otvorená pre verejnosť v štandardnom čase 10.00 – 17.00.

Program, utorok 21. 2. 2023:

10.00 – 17.00 | PREHLIADKY VÝSTAV
Ponuka troch aktuálnych výstav: Superhrdinovia (interpretácia témy o hrdinoch v širšom historicko-kultúrnom kontexte), Od mimézis k hyperrealite / Akvizície v interakcii II., 2017 – 2021 (edukačný interaktívny projekt), Storočnice a dvoch stálych expozícií: Jozef HanulaTerra Gothica. Vstupné: štandardné.

9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 | OMAĽOVANKY: OD KLEPÁRA PO MEDZIVODY
Tvorivé dielne pre školské skupiny. Reflexia kresieb zaniknutých lokalít mesta v diele Jána Šimo-Svrčeka na výstave Storočnice. Vstupné: 1,50 € / žiak.

9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 | GRAFIKA: FRAGMENTY ZO SPIŠA
Tvorivé dielne pre celú rodinu. Linoryty o hradoch, inšpirované dielami Jána Šimo-Svrčeka na výstave Storočnice. Vstupné: 5 € / osoba.

13.00 – 14.30 | KOMENTOVANÁ EXKURZIA ZA URBÁNNYM UMENÍM / U-POINTS: POTULKY ZA NEVIDENÝMI SOCHAMI MESTA
Sochárske realizácie v meste, integrované vo verejnom priestore.  Vstupné: 5 € / osoba, v cene zahrnutá mapa; bedeker: 5 € / ks.                                     Skupina – minimálne 5 osôb, nahlásenie vopred.

Na webe / na stiahnutie plagát, pozvánka, tlačová správa:

https://www.gus.sk/medzinarodny-den-turistickych-sprievodcov/

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne (založená v roku 1987). Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región.

V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore