Košice

Prehľad podujatí 11. týždeň – 10.03.2023

ŠTVRTOK                Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) a HardWood Investments
16. marec                 Univerzitná veterinárna nemocnica, areál UVLF, Hlinkova 1/b, Košice

9:00                           Téma TB:
Otvorenie Veterinárneho diagnostického centra

                                    Hostia TB:

  •                           Jana Mojžišovábývalá rektorka a profesorka v odbore infekčné a parazitárne choroby zvierat
  •                           Alexandra Trbolováprofesorka v odbore veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
  •                           Michal Kaszas – HardWood Investments, generálny partner
  •                            Lenka Tomečkováprevádzková riaditeľka VetCare Group

Unikátna spolupráca Univerzitnej veterinárnej nemocnice UVLF v Košiciach a investičnej spoločnosti HardWood Investments, vlastniacej rýchlo rastúcu skupinu veterinárnych kliník v strednej Európe VetCare Group. Výsledkom spolupráce je špecializované pracovisko počítačovej tomografie a magnetickej rezonancie (CT a MRI) pre veterinárnych pacientov na východnom Slovensku s obrovským potenciálom. Pacienti museli donedávna kvôli vyšetreniam na CT a MRI navštevovať iné, väčšinou zahraničné pracoviská. Diagnostické pracovisko sa bude venovať aj vzdelávaniu študentov veterinárneho lekárstva, čím prispeje k výraznému obohateniu výučby na jedinej univerzite svojho druhu na Slovensku.

Program:

9:00 –  9:30                Tlačová konferencia
(Univerzitná veterinárna nemocnica, 1. posch., cvičebňa č. 304)

9:30 – 10:00               Slávnostné otvorenie Veterinárneho diagnostického centra
(VDC v budove nemocnice, prízemie)

10:00 – 11:00             Priestor na rozhovory a otázky, občerstvenie

___________________________________________________________________________

INÉ

POTULKY  MESTOM  KOŠICE  –  SEMINÁRNY  FRANTIŠKÁNSKY  KOSTOL

Štvrtok až nedeľa 9. až 12. marca 2023, pred Seminárnym kostolom, Hlavná 83, Košice  – Potulky mestom Košice Podzemie i nadzemie seminárneho (františkánskeho) kostola. Najdlhší kostol na Slovensku. Obrovská krypta objavená v 90. rokoch. Kostol, ktorý zastupoval katedrálu. Nádherné barokové oltáre. Lavice z Dómu sv. Alžbety. Najväčší vyrezávaný pohyblivý ruženec na Slovensku.Na potulke uvidíte aj to, čo nevidíte, aj keď sa na to pozeráte.

Milan Kolcun sprevádza štrtok až nedeľu o 13:00, 14:00, 15:00, 17:30. V sobotu aj o 10:00 a 11:00. Zoltán Balassa vpiatok 14:30, v sobotu 11:00,  v nedelu 14:30 PO SLOVENSKY.  V sobotu a v nedeľu 15:15 po maďarsky.

Vstupenky na mieste, deti v sprievode dospelého do 18 rokov zdarma.

www.potulka.sk

___________________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  LITERÁRNEHO  FONDU

Aj v tomto roku vyhlasuje Literárny fond svoju súťaž – Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2022.

Návrhy na cenu je potrebné poslať do 31.3.2023 na adresu: Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1.

Všetky podrobnosti o súťaži nájdete na: 

http://litfond.sk/subory/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1_cena_Liter%C3%A1rneho_fondu_za_novin%C3%A1rsku_tvorbu_2022.pdf

___________________________________________________________________________

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1 – 1. posch., č. dv. 125) si môžete kúpiť členské známky na rok 2023 (+ dlžníci môžu vyrovnať členské aj za predchádzajúce obdobie) – každý pracovný deň v čase  od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete poukázať aj na účet RO SSN KE:  IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

V prípade úhrady členského intzernetbankingom Vám známky pošlem na domácu adresu.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore