Tlačové správy

Tancujúce Čiriklore

Mladí rómski umelci z tanečného súboru  Čiriklore ( v prekl. vtáčence) vstúpili do 4. roku svojej činnosti. Zriaďovateľom je OZ Výzva, súbor sídli vo formačnom centre Gréckokatolíckej rómskej misie v Čičave a združuje talentované rómske deti z viacerých rómskych komunít z okresov Vranov nad Topľou ( Čičava, Rudľov, Sačurov ) a Michalovce ( Trhovište ). Deti, vedené choreografom Dušanom Plichtom, bývalým sólistom Lúčnice,  sa tu učia tancovať tradičné rómske tance. Taktiež si osvojujú režim práce a návyky, tak potrebné pre život i úspešné fungovanie súboru.

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín ( Kultminor ), mohli a môžu aj malí rómski tanečníci z východného Slovenska rozvíjať svoj talent. Rukolapným dôkazom užitočnosti a efektivity zmysluplnej finančnej podpory z Kultminoru sú pozoruhodné výsledky práve ukončeného projektu TANCUJÚCE ČIRIKLORE I.  Jeho účastníci zvládli náročné motívy tradičných rómskych tancov z Petrovian i Moldavy nad Bodvou. A to aj vďaka osobnej prítomnosti Mgr.Art Libušky Bachratej – garantky  tohto projektu, a ukážkam autentických tanečných motívov v jej podaní. Pani Bachratá je medzinárodne uznávaným expertom na rómsku tanečnú kultúru. Dôležitým účastníkom projektu, zastupujúcim záujmy rodičov a komunity,  bol Martin David – rómsky aktivista z Čičavy. Tento obetavý dobrovoľník bol  verejne ocenený samotnou prezidentkou Slovenskej republiky,  v r. 2022.

Nezabudnuteľné vystúpenie súboru Čiriklore na Luníku IX, pri príležitosti návštevy Sv. Otca, 15.9.2021, angažovanosť členov súboru,  systém pravidelných nácvikov, škola rómskeho tanca,  ako aj príťažlivá interpretácia pôvodných rómskych tanečných motívov – to sú konkrétne dôvody, prečo práve toto rómske umelecké teleso oslovuje a priťahuje do svojich radov ďalších a ďalších talentovaných rómskych tanečníkov.  Medzi nimi už určite sú aj budúci slobodní umelci – Rómovia, hrdí na svoju identitu i kultúrne dedičstvo mnohých generácií umelcov…

Realita každodenného života potvrdzuje, že práve zmysluplné a pravidelné kultúrne aktivity rómskych detí, sú – ruka v ruke s kresťanskou pastoráciou ich široko rozvetvených rodín, tou najlepšou prevenciou generačnej chudoby, diskriminácie a sprievodných socio-patologických javov. Systémový prístup si bezpodmienečne vyžaduje neprerušovanú a permanentnú spoluprácu všetkých aktérov v teréne, vhodne doplnenú o príťažlivé projekty,  podporené napr. fondom Kultminor, prípadne inými donormi.

K úspechu projektu TANCUJÚCE ČIRIKLORE prispeli nepriamo aj ďalšie zainteresované strany – ako sú napr.  Gréckokatolícka rómska misia, obec Trhovište, ZÚŠ Sv. Cecílie v Sečovciach, ZŠ v obci Trhovište, a učitelia tejto ZŠ . Zaslúžia si uznanie odbornej i laickej verejnosti.

Ing. Dušan Plichta, predseda OZ VÝZVA, rozumom a srdcom za lepšie Slovensko

0903 440148, duplifbe@gmail.com

LINK:  tanečno—dramatické pásmo 5 častí, súbor ČIRIKLORE na Luníku IX ( návšteva Sv. Otca, 15.9.2021 ) – https://www.youtube.com/watch?v=YG6QF0chnAM

          časy: od  1:12,  od 18:20,   od 36:00, od 55:20, od 1:15:00, od 1:16:00, od 1:41:10…

 

Členovia pred sídlom súboru Čiriklore v Čičave               Noví členovia súboru Čiriklore z osady Trhovište

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore