Tlačové správy

Začína nová výstavná sezóna Galérie umelcov Spiša, už pred Veľkou nocou sa otvárajú dva premiérové projekty

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: 1. 4. – 30. 4. 2023
  • Kontakt pre médiá:  Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Web:                                                     www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, odštartuje mesiac apríl vo veľkom štýle – uvedením nových výstavných projektov: Niekoľko zelených záznamov nadrozmernej čiernej skrinky (medzinárodný výstavný projekt reflektuje svet ako dystopickú čiernu skrinku v dielach 12 umelcov zo 7-mich krajín) a Zbyněk Prokop: „Partitúry“, 1980 – 2022 (experimentálna tvorba multimediálneho umelca ako priama reflexia hudby). Vzhľadom k popularite edukačných nástrojov je predĺžená a pre návštevníkov i naďalej sprístupnená výstava Od mimézis k hyperrealite / Akvizície v interakcii II., 2017 – 2021.

V rámci programovej ponuky ponúkame širokej verejnosti ďalšie kolo výtvarného workshopu Open Studio, pre najmladších návštevníkov pripravujeme obľúbený Nedeľný kreatívny ateliér s folklórnou tematikou. Pre pedagógov výchovno-vzdelávacích predmetov základných a umeleckých škôl sa uskutoční Metodický deň vedený výtvarníkom a edukátorom Helmutom Bistikom. Počas celého mesiaca prebiehajú Tvorivky a edukačný projekt Edu-Art určený pre všetky typy škôl.

Galéria umelcov Spiša je v apríli pre verejnosť otvorená: utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a nedeľa, 11.00 – 16.00. Počas Dlhého dňa s umením v stredu, 26. 4. je galéria otvorená od 10.00 do 19.00. Galéria je zatvorená v nedeľu 2. 4. z dôvodu reinštalácie výstav a počas Veľkonočných sviatkov v piatok, 7. 4. – pondelok, 10. 4.

NOVÉ VÝSTAVNÉ PROJEKTY / vernisáž 5. 4. 2023 o 17.00. Výstavy otvorené do 16. 7. 2023.

NIEKOĽKO ZELENÝCH ZÁZNAMOV NADROZMERNEJ ČIERNEJ SKRINKY. Výstavný projekt reflektuje svet ako dystopickú čiernu skrinku blízku katastrofe v rámci hľadania nových „zelených“ alternatív v dielach 12 umelcov zo 7-mich krajín (SK, CZ, USA, UK, ES, EE, DE). Cyklus výstav Téma. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

ZBYNĚK PROKOP: „PARTITÚRY“, 1980 – 2022. Experimentálna tvorba multimediálneho umelca ako priama reflexia hudby. Názov výstavy korešponduje s pretavením autorových obrazov do zvuku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou jeho komorných diel. Cyklus výstav Profily. Kurátor: PhDr. Miroslav Kleban.

! Predĺžená výstava: OD MIMÉZIS K HYPERREALITE / AKVIZÍCIE V INTERAKCII II., 2017 – 2021.

Edukačný interaktívny projekt uvádza tvorbu 21 autorov zo zbierky. 35 vybraných diel reprezentuje 35 rokov galérie.

Cyklus výstav Zbierka. Kurátorka: Kamila Paceková – GUS.

  • PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ

5.4. 2023, streda, galéria otvorená: 15.00 – 20.00 | VERNISÁŽE VÝSTAV „2v1“ o 17.00: Niekoľko zelených záznamov nadrozmernej čiernej skrinky a Zbyněk Prokop: „Partitúry“, 1980 – 2022. Vstup voľný.

14.4. 2023, piatok / 16.00 – 19.00 | OPEN STUDIO: MACHOVÝ OBRAZ. Voľné pokračovanie projektu Ženy On Line – dielne dostupné pre každého. Tvorba závesného obrázku z machu a iných prírodnín. Lektorka: Jitka Nováková. Vstupné: 5 € / osoba.

16.4. 2023, nedeľa / 13.00 – 15.30 | NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: FOLKLÓRNY TANIER. Zdobenie papierového taniera ľudovým modrotlačovým motívom s voskom a tušom. Lektorka: Anna Timková – GUS. Vstupné: 5 € / osoba.

19.4. 2023, streda / 9.00 – 13.00 | METODICKÝ DEŇ PRE UČITEĽOV. Tvorivé dopoludnie pre pedagógov výtvarnej výchovy základných a umeleckých škôl s výtvarníkom a edukátorom Helmutom Bistikom. Vstupné: 5 € / osoba.

26.4. 2023, streda / 17.00 – 19.00 | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: EVA ČARNOKÁ | JAROSLAV MALÍK (CZ). HRA-nice experimentálnej tvorby. Autori zo zbierky o inšpiráciách a dielach, presahujúcich štandardné tvorivé prístupy. K výstave Od mimézis k hyperrealite, spojené s komentovanou prehliadkou. Vstup: voľný.

  • PROGRAMY PRE ŠKOLSKÉ SKUPINY / Galéria umelcov Spiša neakceptuje kultúrne poukazy.

Bohatá ponuka tvorivých dielní a komentovaných prehliadok pre všetky typy škôl.

Detailný prehľad programov na web stránke: https://www.gus.sk/skoly/

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne (založená v roku 1987). Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Galéria realizuje množstvo sprievodných a edukačných programov v dialógu s aktuálnymi výstavnými konceptmi.

V roku 2022 galéria uviedla 24 výstav, 15 výstavných prehliadok v 3D, uviedla 100 programov, vystavila 153 umelcov z 10 krajín, získala 78 nových akvizícií

a 256 knižničných prírastkov, privítala 12 500 návštevníkov „naživo“ a 24 600 v online prostredí.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore