Tlačové správy

Výstava NIEKOĽKO ZELENÝCH ZÁZNAMOV NADROZMERNEJ ČIERNEJ SKRINKY reflektuje aktuálne eko-témy v dielach ženských autoriek a autorskej dvojice z domova i zo zahraničia

  • Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Názov výstavy: NIEKOĽKO ZELENÝCH ZÁZNAMOV NADROZMERNEJ ČIERNEJ SKRINKY
  • Termín výstavy: 5. 4. – 16. 7. 2023
  • Vernisáž výstavy: streda, 5. 4. 2023 o 17.00
  • Kurátorka projektu: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
  • Link: https://www.gus.sk/aktualne-vystavy/

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravila premiéru medzinárodného výstavného projektu pod názvom Niekoľko zelených záznamov nadrozmernej čiernej skrinky. Výstava reflektuje svet ako dystopickú čiernu skrinku blízku katastrofe v rámci hľadania nových „zelených“ alternatív v dielach 12 umelcov zo 7 krajín (SK, CZ, USA, UK, ES, EE, DE): Barbara Benish (CZ/USA), Zdena Kolečková (CZ), Silvia Krupinská (SK/UK), Elena Martí Manzanares (ES), Agáta Marzecová (SK/EE), Lucie Mičíková (CZ), Kristyna a Marek Milde (CZ/USA), Dagmar Šubrtová (CZ), Magda Tothova (SK/DE), Edita Vološčuková (SK), Monika Germuška Vrancová (SK).

Projekt, uvedený v rámci dramaturgického cyklu výstav Téma, je utopicko – dystopickým zamyslením sa nad budúcnosťou našej planéty. Názov výstavy odkazuje k vymedzeným ekologickým umeleckým projektom a snahám v čase masívnej deštrukcie prírodného prostredia. Diela 10 súčasných umelkýň a jednej autorskej dvojice reflektujú v diferentných médiách súčasný environmentálny stav aj vízie možných nových svetov. Diela sú výsledkom širšieho výskumu lokálnych aj globálnych teritórií, vychádzajú z odborných textov ako aj science fiction literatúry a prepájajú minulosť s možnou budúcnosťou.

V rámci projektu, ktorý je podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, bude realizované medziodborové kolokvium pod názvom Alternatívne krajiny, ktoré Galéria umelcov Spiša uvedie v termíne 15. – 16. júna.

Kurátorka výstavy Katarína Balúnová (GUS) uvádza: „Čiernou skrinkou sa v prenesenom význame stáva celá naša planéta, ktorá neľútostne zaznamenáva každú našu akciu. Čierna skrinka je rakvou, ale aj utopickým čiernym Malevičovým štvorcom, kozmologickou budúcnosťou s (Kollerovským) otáznikom. Čierny štvorec / skrinka môže byť smrťou aj znovuzrodením sveta a umenia, môže a nemusí byť finálnou bodkou za nenásytnou ľudskou civilizáciou. Podľa behaviorálnych psychológov je aj ľudský mozog čiernou skrinkou. Ľudská myseľ reaguje na podnety – ak chceme zmeniť správanie, musíme zmeniť podnety, nie myseľ, ktorá na podnety reaguje. Práve k tomu môže slúžiť umenie, ktoré má jedinečnú schopnosť premieňať informácie na emócie. Jednotlivé diela či projekty vybraných umelkýň a umeleckej dvojice, sú snahou o hľadanie lepšieho, „zelenšieho“ sveta. Sú náčrtom ekologicky zameraných ideí, možných východísk, lokálnych revitalizácií, či environmentálnych akcií v diferentných médiách, od prác na papieri po objekt, video a inštaláciu, s využitím nájdených a recyklovaných materiálov. Aj keď sa tieto snahy môžu zdať menšinové a zanedbateľné, majú svoj význam v distribúcii myšlienok, ktoré stoja na začiatku každej zmeny.“

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. Galéria sa zameriava na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách – Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore