Košice

Prehľad podujatí 17. týždeň – 21.04.2023

PONDELOK            Košický samosprávny kraj (KSK)

24. apríla                  MMK, Trieda SNP 48/A – Veľká zasadačka

9:00                            4. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Materiály na na webe KSK: Program zasadnutia (vucke.sk)

Po skončení rokovania bude k témam zastupiteľstva mediálny brífing predsedu KSK

___________________________________________________________________________

 UTOROK                  Štátna filharmónia Košice (ŠfK)

25. apríla                  Dom umenia – VSTUP z Tajovského ulice, Salónik 1.posch., Košice

9:00                            Téma TB:

Festival Košická hudobná jar

Súčasťou TB sú aj festivalové raňajky a možnosť nahliadnuť na skúšku orchestra ŠFK pod vedením britského dirigenta Johna Warnera

Hostia TB:

  •                              Lucia Potokárová – riaditeľka ŠfK
  •                              Peter Katina – lektor dramaturgie

___________________________________________________________________________

UTOROK                 Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD)

25. apríla                 DAD – Malá scéna, Jarková 77, Prešov

9:00                           Téma TB:

Premiéra predstavenia Hlavný bubeník (autor textu: A. Duchnovič,  v rusínskom jazyku, premiéra v piatok 28. apríla 2023)

                                   Hostia TB:

  •                           Stanislav Billý – hosťujúci režisér
  •                           Marián Marko – riaditeľ DAD
  •                           Zuzana Kovalčíková – asistentka réžie
  •                           herci

___________________________________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1 – 1. posch., č. dv. 125) si môžete kúpiť členské známky na rok 2023 (+ dlžníci môžu vyrovnať členské aj za predchádzajúce obdobie) – každý pracovný deň v čase  od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete poukázať aj na účet RO SSN KE:  IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

V prípade úhrady členského internetbankingom Vám známky pošlem na domácu adresu.

___________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore