Tlačové správy

Hravé letné vzdelávanie na UPJŠ pokračuje aj v tomto roku

Denný detský tábor Univerzita bez hraníc je určený pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) organizuje tábor  už 13-krát počas letných prázdnin.

V tomto roku bude od 10. do 14. júla 2023 na UPJŠ študovať 46 detí. Vedenie UPJŠ v Košiciach zastáva myšlienku rovnosti v procese vzdelávania, čo znamená, že všetky deti majú rovnaké právo na kvalitné štúdium bez ohľadu na ich životnú situáciu, rodinné zázemie či finančné možnosti, preto sa každého ročníka Univerzity bez hraníc zúčastňujú aj deti z rôznych centier pre deti a rodiny z mesta Košice a jeho okolia. V tomto ročníku sme prijali dve deti z Centra pre deti a rodiny na Uralskej 1 v Košiciach a dve deti z Centra pre deti a rodiny v Košickej Novej Vsi. „Je veľmi dôležité, aby sa do programu a kolektívu účastníkov Univerzity bez hraníc zapojili aj deti z centier pre deti a rodiny, čím sa im snažíme ukázať, že štúdium má zmysel pre ich budúcnosť a každý má právo na vzdelanie bez ohľadu na jeho pôvod, vek, pohlavie, rodinné zázemie, náboženské a politické presvedčenie a iné faktory,“ vysvetlila prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

Pre deti je pripravený kontinuálny program na všetkých piatich fakultách UPJŠ. V pondelok dostanú od našich odborníkov rady a tipy, ako sa správať ekologickejšie a prispieť tak k ochrane nášho životného prostredia a našej planéty, kolektív z Fakulty verejnej správy UPJŠ naučí deti, ako by malo vyzerať inteligentné a udržateľné mesto budúcnosti. V Univerzitnej knižnici si malí vysokoškoláci zaspomínajú na knihy, ktoré už prečítali. V utorok sa program presunie na Lekársku fakultu UPJŠ, kde sa deti dozvedia, čo by nemalo chýbať v každej lekárničke, vytvoria si vlastnú chemickú záhradku, uvidia ľudské telo z inej perspektívy a spoznajú svoje baktérie. V stredu sa bude riešiť simulovaný súdny spor na Právnickej fakulte UPJŠ a odborní zamestnanci z Botanickej záhrady UPJŠ naučia deti niečo nové o rôznych rastlinách. Predposledný deň deti strávia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ výrobou kaleidoskopu, skúmaním tých najmenších živočíchov pod mikroskopom či odhaľovaním tajomného sveta chémie. Pred tým, než účastníkom tábora vedenie univerzity slávnostne odovzdá diplomy na promóciách za prítomnosti ich rodičov a ďalších členov rodiny, si vyskúšajú štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ. Dozvedia sa, aké to je pracovať v printových a elektronických médiách, ako môže všímavosť pomôcť v každodennom živote, čo všetko so sebou prináša svet sociálnej práce alebo čo je úlohou politológa. Vzdelávací program bude vyvážený športovými aktivitami, ktoré pre deti pripravili pedagógovia a študenti z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ od utorka do štvrtka.

Cieľom Univerzity bez hraníc je hravou formou vzbudiť záujem a podporiť nadšenie pre vedu a vzdelanie u detí, rozvíjať ich talent, schopnosti a zručnosti už  v mladom veku tak, aby sa z nich postupným štúdiom v budúcnosti stali skvelí odborníci v rôznych oblastiach lekárskych, prírodovedných a humanitných vied. Zároveň majú účastníci denného tábora možnosť využiť obdobie letných prázdnin zmysluplne. „Všestrannosť a originálnosť programu je výsledkom poctivej prípravy našich pedagógov a odborných zamestnancov, ktorým patrí úprimné poďakovanie, rovnako ako aj celému organizačnému tímu, ktorý zabezpečuje bezproblémový priebeh detského tábora a partnerom, ktorí podporili tento projekt. Vzbudzovať v deťoch túžbu po poznaní, viesť ich ku kritickému mysleniu a otvorenej slobodnej diskusii je to, čo nás na tomto projekte teší a motivuje najviac,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Trinásty ročník Univerzity bez hraníc podporili U. S. Steel Košice, Svet zdravia, Vissim, TASR, Drevsting s.r.o., Alian s. r. o., EZÚS Via Capartia a Fpt Slovakia.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 1550

Mob.: +421 905 385 911

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore