Tlačové správy

Do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli 2023 sa zapojili aj zamestnanci župy

V Košickom kraji sa do súťaže zapojilo 221 tímov zo 7 samospráv.

Do jubilejného 10. ročníka celoslovenskej kampane na podporu nemotorovej dopravy Do práce na bicykli 2023 sa zapojilo i 8 tímov s 28 zamestnancami Úradu Košického samosprávneho kraja. Tímy najazdili bicyklom spolu 1 607,19 km, verejnou dopravou 2 337,35 km a pešo 537,89. Celkovo ušetrili presne 942,58 kg oxidu uhličitého.

V Košickom kraji sa do súťaže zapojilo 221 tímov zo 7 samospráv. Išlo o mestá a obce z rôznych regiónov kraja, medzi ktoré patrili Košice, Spišská Nová Ves, Trebišov, Rožňava, Michalovce, Markušovce a Veľké Kapušany. Najaktívnejší súťažiaci boli v prepočte na počet obyvateľov v Trebišove, kde najazdili bicyklom presne 5 615 km.

Celkové výsledky, najazdené kilometre i množstvo oxidu uhličitého, ktoré účastníci ušetrili v porovnaní s jazdou autom, je možné nájsť na stránke kampane Do práce na bicykli.

V rámci celého Slovenska sa do súťaže prihlásilo rekordných 4251 tímov s 14557 cyklistami zo 116 samospráv po celej krajine. Obrovský záujem je dôkazom nielen stúpajúcej popularity kampane, ale aj toho, že cyklistom stále viac záleží na rozvoji cyklistickej infraštruktúry v ich mestách. Týmto spôsobom vysielajú signál nielen vedeniam miest, ale aj vláde, ktorá by mala plniť svoje sľuby o investovaní do rozvoja cyklodopravy.

Okrem motivačného rozmeru, ktoré propaguje jazdu do práce na bicykli, má kampaň aj súťažný charakter. Cieľom projektu je pútavou formou podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách a podnietiť samosprávy, aby vytvárali na svojom území vhodné podmienky na využívanie cyklistickej dopravy. Takisto má motivovať aj samotných zamestnávateľov k vytvoreniu vhodných priestorov na odkladanie bicykla, prípadne k poskytnutiu iných benefitov pre pracovníkov, ktorí dochádzajú do práce na dvoch kolesách. Súťaž má za úlohu ukázať ľuďom, ktorí ešte váhajú nad dvojkolesovým tátošom, že bicykel môže byť ideálnym prostriedkom pri dochádzaní do práce, či už zo zdravotného, ekonomického, alebo dokonca časového hľadiska.

JUDr. Anna Terezkováhovorkyňa KSK

Anna.Terezkova@vucke.sk      +421918 766 004

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore