Tlačové správy

Východoslovenské múzeum hľadá architekta pre slávnu Miklušovu väznicu v Košiciach

Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, začiatkom leta vyhlásilo verejnú architektonickú súťaž na návrh novej expozície v dominante košického historického centra, Miklušovej väznice. Cieľom súťaže je nájsť takú štúdiu, ktorá bude najlepšie sprítomňovať históriu väzenstva a súdnictva v Košiciach.

„Východoslovenské múzeum postupne napĺňa zámer nájsť externé zdroje financovania na nevyhnutnú komplexnú rekonštrukciu jedenej z najznámejších kultúrnych pamiatok župy. Zároveň v nej vytvorí reprezentatívnu a návštevnícky atraktívnu expozíciu, ktorá  modernými prvkami priblíži históriu súdnictva a väzenstva v Košiciach pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. To všetko so zachovaním bohatstva zbierkového fondu spravovaného múzeom,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

„Už v najbližšom období sa VSM zapojí do cezhraničnej výzvy, v ktorej by sme chceli získať finančné prostriedky práve na významnú rekonštrukciu a zároveň na realizáciu expozičného riešenia. Odhadovaná suma takto náročného projektu sa blíži k hranici 2 miliónov eur. Projektovú dokumentáciu na stavebno-technickú časť, z dielne uznávaného architekta Martina Drahovského, vrátane potrebných povolení, už máme spracovanú a pripravenú k realizácii, hoci aj okamžite. Naše krajské múzeum teda v  ďalšom kroku hľadá architekta, prípadne architektonické štúdio, ktoré navrhne práve to, čo budú návštevníci môcť obdivovať ďalšie desaťročia. A nato budeme akcentovať asi najviac zo všetkého,“ uviedol riaditeľ VSM Dominik Béreš.

Vyhlásená architektonická súťaž hľadá riešenia, ktoré modernými technológiami a vizualizáciou sprístupnia históriu súdnictva a väzenstva v Košiciach odbornej, širokej laickej verejnosti a návštevníkom všetkých vekových kategórií. Technickým zariadením, interiérovým dizajnom, bezpečnými i úspornými technológiami či audio-vizuálnym zariadením zabezpečí pútavú prezentáciu a ochranu zbierkových predmetov v najvyššej možnej miere. Podľa možností a priestorovej dispozície zároveň sprístupní priestor aj návštevníkom so zdravotným znevýhodnením.

Význam tejto kultúrnej pamiatky, jednej z mála zachovaných gotických stavieb v Košiciach, podčiarkuje aj jej kurátor a historik VSM Richard Papáč. „Väznica vznikla spojením 2 gotických meštianskych domov z 15. storočia nachádzajúcich sa na konci Büttlgasse (Väzenskej ulice) pri mestskej bráne. Svoj účel začala napĺňať niekedy pred rokom 1618 a k výkonu trestov slúžila takmer 300 rokov, do roku 1911. K väznici bolo po čase pribudované ešte východné dvorné krídlo a nad uličkou, dnes známou Hrnčiarskou, vybudovali byt pre mestského kata. Na prízemí a poschodí väznice sa členili jednotlivé samostatné i spoločné cely odsúdencov, v podzemných priestoroch bola zriadená mučiareň. V objekte sa nachádzali aj ďalšie miestnosti, napríklad väzenská kuchyňa, miestnosť na odvšivavenie väzňov, izba pre drábov či cela smrti. Dokonca sa v budove našla aj tajná chodba popod ulicu smerujúca do priekopy mestského opevnenia.“ 

Lehota na predkladanie súťažných návrhov je do 6. októbra 2023 a predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov je začiatok novembra 2023. Architektonická súťaž je výraznou mierou financovaná z grantovej schémy Fondu na podporu umenia.

Všetky informácie o súťaži, súťažných podmienkach a súťažných pomôckach, nájdu záujemcovia na webovom sídle VSM, ale aj Komory architektov Slovenska a ďalších odborných architektonických portáloch.

Mgr. Katarína Ščerbanovská
múzejná pedagogička
propagačné oddelenie | +421 917 965 016
VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH
Námestie Maratónu mieru 2 | 040 01 Košice
www.vsmuzeum.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore