Tlačové správy

Galéria umelcov Spiša uvádza septembrové programy v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a v rámci Svetového dňa cestovného ruchu

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: 1. 9. – 30. 9. 2022
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717    Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 0948 882 719
  • Na stiahnutie: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, odštartuje prvý jesenný mesiac bohatou nádielkou programov pre školské skupiny i širokú verejnosť. Všetky programy sú realizované v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD; https://www.dekd.sk/), ktoré vznikli z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Keďže štartuje školský rok, galéria pripravila interpretačné tvorivé tematické dielne k výstavám a celodenný program EDU-ART. V rámci Svetového dňa cestovného ruchu, 27. 9. galéria uvádza Dlhý deň s umením, podujatie Orbis Pictus a netradičné „tvorivky“ pre školské skupiny. V septembri sa po letnej pauze opätovne rozbieha Nedeľný kreatívny ateliér, výtvarné workshopy Open Studio a unikátny akordeónový koncert Tibora Ivána v rámci projektu X-ART / Koncert v galérii.

Vo výstavnom balíku galérie sa nachádzajú tri aktuálne výstavy: Kľukatými cestami / Slovenská moderna zo súkromnej zbierky,  Human Animal III. / Zmiz hmyz! a Limity surrealizmu; tri stále expozície: Jozef Hanula, Terra Gothica, Záhrada umenia a exteriérové expozície: Pomník Csontváryho, bannerová výstava Zo zbierky galérie a Peter Smik: Krabice & Klobúky & Srdcia. V rámci putovných výstav galéria uvádza bannerovú výstavu U-POINTS v areáli Podtatranského múzea v Poprade, ktorá je sprístupnená až do 15. októbra. Bez časovej limitácie uvádzame na web stránke galérie virtuálne 3D prehliadky výstav a stálych expozícií.

Galéria umelcov Spiša je v septembri pre verejnosť otvorená: utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a nedeľa, 11.00 – 16.00.  Počas Dlhého dňa s umením v stredu, 27. 9. je galéria otvorená od 10.00 do 19.00.

Galéria je zatvorená v piatky (štátne sviatky), 1. 9. a 15. 9.

PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ v rámci DEKD | https://www.gus.sk/aktualne-programy/

  • 17. 9. 2022, nedeľa / 13.00 – 15.30 | NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: Macko Džem Tvorivé dielne pre celú rodinu! Tvorba 3D „maškrtníka“ z farebného papiera na zaváraninovom pohári. Lektorka: Anna Timková – GUS. Vstupné: € 5 / osoba, v cene prehliadka výstav.
  • 20.9. 2022, streda / 19.00 – 20.00 | X – ART / KONCERT V GALÉRII | Tibor Iván: Sila zvuku Sólové akordeónové vystúpenie absolventa Sibeliovej akadémie v Helsinkách. Vstupné: 6 € / osoba.
  • 22. 9. 2022, piatok / 16.00 – 19.00 | OPEN STUDIO: Závesná dekorácia Kreatívna tvorba dekorácie z textilu a galantérneho tovaru. Lektorka: Jitka Nováková. Vstupné: € 5 / osoba.

SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU, 27. 9. 2022, streda

9.00 – 15.00 | TVORIVKY PRE ŠKOLY

Netradičné tvorivé dielne k aktuálnym výstavám pre všetky typy škôl. Vstupné: 2 € a 3 € / žiak.

10.00 – 19.00 | DLHÝ DEŇ S UMENÍM

Všetky expozície sprístupené do večera. Vstupné: štandardné.

17.00 – 19.00 | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Príbeh o budovaní zbierky s Kamilom Benetinom

Komentovaná prehliadka výstavy o budovaní súkromnej zbierky slovenskej moderny. K výstave Kľukatými cestami.

PROGRAMY PRE ŠKOLSKÉ SKUPINY

Bohatá ponuka tvorivých dielní a komentovaných prehliadok pre všetky typy škôl.

Prehľad programov na web stránke: http://gus.sk/index.php/navigacia/programy/skoly

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. V tomto roku si pripomína 35. výročie založenia. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore