Tlačové správy

V gemerskej knižnici priblížia Život a dielo profesora Štefana Tóbika

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Centrom jazykov a kultúr národnostných menšín Prešovskej univerzity v Prešove pripravili pre študentov a širokú verejnosť dňa 13. septembra prednášku na tému „P. J. Šafárik a Štefan Tóbik“ a výstavu posterovŽivot a dielo profesora Štefana Tóbika“.

Prof. PhDr. Štefan Tóbik, CSc. (1909 – 1969), rodák z Hnúšte, bol významný slovenský jazykovedec, dialektológ a vysokoškolský profesor.  Patrí k zakladateľskej generácii slovenskej jazykovedy a dialektológie. Už počas vysokoškolských štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  sa zapájal do výskumu gemerských nárečí. „Výsledkom jeho celoživotnej témy je kompendium Gemerské nárečia (2018-2021), najväčší dialektologický spis v slovenskej dialektológii,“ rozhovorila sa Prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc. „Z rôznych subjektívnych a objektívnych príčin však rukopis kompendia (1391strán) dlho ležal v archíve a svojho vydania sa dočkal vo Vydavateľstve Prešovskej univerzity v Prešove po neuveriteľných dlhých desaťročiach od svojho vzniku,“ dodala Júlia Dudášová, ktorá pôsobí v Centre jazykov a kultúr národnostných menšín Prešovskej univerzity v Prešove a zhostí sa prvej časti prednášky.

Dr. Gabriel Rožai, PhD., ktorý pôsobí na Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bude mať druhú časť prednášky. „V rámci pripravovaného podujatia nadviažem na tému výstavy formou interaktívnej prednášky venovanej štruktúre národného jazyka a prienikom miestnych nárečí do každodenných neformálnych hovorených prejavov obyvateľov gemerského regiónu,“ povedal v krátkom rozhovore Rožai. Vedecky sa zameriava na výskum vlastných mien a dialektov, s dôrazom na oblasť Gemera a Malohontu.

S knihami Gemerské nárečia od Štefana Tóbika, s jeho životom a dielom sa budú môcť študenti i široká verejnosť oboznámiť v stredu 13. septembra 2023 v dopoludňajších hodinách v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová č. 3. Zároveň prebehne otvorenie výstavy posterov o jeho živote a diele.

Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt: www.kniznica-rv.sk      E-mail: kniznica@kniznica-rv.sk

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore