Tlačové správy

Slávnostné otvorenie akademického roka na UPJŠ v Košiciach

Nové vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) slávnostne otvorí akademický rok 2023/2024 v pondelok 18. septembra 2023 o 10:30 hod. v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Program sa začne slávnostným príhovorom rektora UPJŠ prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. Predstavení budú noví profesori, docenti a nositelia vedeckého kvalifikačného stupňa IIa, ktorí svojím kvalifikačným postupom prispeli k zvýšeniu odbornej základne univerzity. Počas slávnostného otvorenia sú každoročne udeľované Ceny rektora v niekoľkých kategóriách. V tomto roku budú ocenení vybraní členovia    a kolektívy akademickej obce univerzity za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov v oblasti vedy a výskumu, za významný prínos doktorandov        vo vedeckovýskumnej činnosti, za významný mediálny čin, za výnimočný prínos v oblasti vysokoškolského alebo ďalšieho vzdelávania. Prvýkrát v histórii UPJŠ bude odovzdaná Cena Faigy Senderovitch za záverečnú prácu za prínos v boji proti antisemitizmu, prekrúcaniu holokaustu a pravicovému extrémizmu.

„UPJŠ v Košiciach patrí k najúspešnejším univerzitám v Slovenskej republike, pričom vo viacerých rebríčkoch obsadzujeme popredné miesta medzi slovenskými univerzitami. Úspešnosť univerzity tkvie v naplnení je historického poslania – výchovy a prípravy nových absolventov, ktorí sa veľmi dobre dokážu uplatniť na pracovnom trhu doma i v zahraničí. Toto poslanie dokážeme naplniť len vďaka kvalitnej práci skúsených pedagógov a vedcov, ktorým je potrebné poskytnúť čo najlepšie podmienky pre rozvoj a inovácie vo výskume, ako aj vo vyučovacom procese. Len tak dokážeme nielen upevniť doterajšie postavanie UPJŠ, ale aj dosiahnuť zvýšenie kvality vytvorením výnimočného prostredia plného moderných trendov a technológií vo vede, výskume    a vzdelávaní,“ skonštatoval rektor UPJŠ prof. Pella.

Posledným bodom programu bude Diskusné fórum profesorov so začiatkom o 15:00 hod. v Historickej aule v budove Rektorátu UPJŠ v Košiciach. Predsedníčka Rady pre vnútorné overovanie kvality UPJŠ v Košiciach prof. Ing. Mária Mareková, CSc. zreferuje najdôležitejšie informácie a zodpovie otázky na aktuálnu tému Vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ v súvislosti s blížiacou sa návštevou pracovnej skupiny Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) za účelom posúdenia tohto systému, ktorá je plánovaná 20. – 28. septembra 2023.

UPJŠ_Otvorenie_AR_2023-24_program

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

 V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 1550

Mob.: +421 905 385 911

Web: https://www.upjs.sk/

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore