Aktuality

Medzinárodné stretnutie tvorcov Kvarteta po piatich rokoch

V Bardejovských kúpeľoch sa po piatich rokoch znova stretli tvorcovia jediného spoločného televízneho magazínu krajín V4.

Národní koordinátori a tvorcovia z televíznych štúdií RTVS Košice, ČT Ostrava, MTVA Szeged a TVP Rzeszow prediskutovali nové spoločne témy a možnosti spolupráce, ktoré prinášajú aj nové technológie.

„Za 23 rokov televíznej práce sme pripravili takmer 300 magazínov Kvarteto no ani raz sme sa nedotkli politických tém. Svojim občanom navzájom ukazujeme dobré príklady praxe, inovácie či miesta, za ktorými sa oplatí aj vycestovať za hranice,“ zdôraznil Piotr Socha, národný koordinátor TVP Rzeszow.

Dnes je skôr už raritou, ak televízny program vydrží na obrazovkách dlhšie ako niekoľko sezón. O to významnejšie je vysielanie jedinej relácie, ktorá má svoje miesto vo všetkých 4  verejnoprávnych televíziách nepretržite už 23 rokov.

Program je unikátny preto, lebo nepolarizuje spoločnosť, nehodnotí, kto je lepší. Napríklad pri téme otcovskej dovolenky mal divák možnosť za 26 minút pochopiť, ako to majú nastavené otcovia v Maďarsku, Česku, Poľsku a u nás. Magazín teda dáva našim krajinám možnosť vzájomne sa obohacovať,“ dodáva národná koordinátorka Kvarteta za Slovensko Ľuba Koľová.

Z prvej myšlienky spoločného televízneho magazínu V4 sa neskôr zrodil aj nápad zorganizovať spoločný festival televíznej tvorby týchto krajín. Marta Růžičková, koordinátorka ČT Ostrava: „Festival Vyšehradská pečať sme po prvýkrát spoločne zorganizovali v roku 2002 práve v Ostrave. Publicistická televízna tvorba má skôr vzdelávací, osvetový charakter, práve preto je aj pre tvorcov veľkým prínosom vidieť vzájomne svoje reportáže formou festivalu. Navzájom sa tak motivujeme a zlepšujeme program pre samotného diváka.“

„Momentálne by sme veľmi radi znova obnovili festival Vyšehradská pečať a po ťažkých rokoch nadviazali na predošlé úspechy. Stále je tu priestor objavovať nové témy a dokonca aj rozšíriť našu V4 spoluprácu napríklad o partnerov s Ukrajiny, ktorých na našom stretnutí zastupovala redaktorka zo Zakarpatskej televízie Gabriela Brovdi,“ vysvetľuje koordinátorka projektu za MTVA Szeged Zsuzsana Sári.

Program KVARTETO bol v roku 2015 ocenený medzinárodným Vyšehradským fondom a štyrmi ministrami kultúry krajín V4 Vyšehradskou cenou. Zaujímavosťou je, že Medzinárodný Vyšehradský fond bol založený v tom istom roku, v ktorom sa začalo vysielanie magazínu Kvarteto. Myšlienka vytvoriť spoločný euromagazín sa zrodila o rok skôr na stretnutí riaditeľov regionálnych televíznych štúdií v Košiciach v roku 1999.

  

Magazín Kvarteto má svoj stabilný vysielací čas už niekoľko rokov a v štruktúre RTVS ho nájdete vždy v poslednú sobotu v mesiaci popoludní. Najbližšie 28. októbra 2023 o 14:25 (https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14252 ). Počas 26 minút má divák možnosť sledovať 4 reportáže na spoločnú tému no vždy iným pohľadom autorov z Poľska, Českej republiky, Maďarska a zo Slovenska.

Kontakt:

Mgr. Ivana Smrčová

smrcova.ivana@gmail.com, +421905742943

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore