Tlačové správy

Východoslovenské múzeum v Košiciach ponúkne seniorom lístky zadarmo

Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravuje komentovanú prehliadku výstavy Storočie propagandy pre seniorov. Podujatie sa uskutoční 26. októbra 2023 v Historickej účelovej budove o 13:00, 14:00 a 15:00 hod. v rámci Mesiaca úcty k starším. Návštevníkov bude sprevádzať autor a kurátor výstavy, uznávaný historik, Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD. Seniori budú mať vstup na výstavu v tento deň zadarmo a čaká ich aj malé prekvapenie.

Jedným z dlhodobých zámerov VSM je vzdelávať zrelších návštevníkov, ktorí sú v súčasnej postfaktickej dobe cieľovou skupinou dezinformátorov. VSM je kultúrnou a osvetovou inštitúciou, kladúcou dôraz na vzdelávanie v každom veku. Pripravované podujatie orientované na seniorov je nielen prejavom úcty, ale aj pomoci starším, ktorí sú platnými členmi našej spoločnosti a podieľajú sa na vytváraní hodnôt pre ďalšie generácie.

Viac informácií o podujatí možno nájsť na webovom portáli a sociálnych sieťach VSM.

Mgr. Lenka Šafranová, PhD., vedúca propagačného oddelenia

Východoslovenského múzea v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore