Tlačové správy

„Fórum Ukrajina – Slovensko: Perspektívy rozvoja bilaterálnej spolupráce vo vybraných oblastiach“

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. a Oddelenie medzinárodnej spolupráce Charkovského mestského úradu ako partneri projektu CEEA, organizujú v spolupráci s Inštitútom pre centrálnu Európu, o. z. odborné fórum, ktoré sa bude konať 13. marca 2024 v čase od 8:00 do 18:00 v Košiciach v priestoroch hotela Yasmin.

Podujatie si kladie za cieľ napomôcť konštruktívnej diskusii na vybrané témy cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou. Odborníci sa budú v rámci štyroch panelov venovať potenciálnemu rozvoju medziregionálnej spolupráce, úlohe mimovládnych a humanitárnych organizácií v procese integrácie ukrajinských obyvateľov, kritickej infraštruktúre, hospodárskej a energetickej transformácii s ohľadom na udržateľnosť, ako aj obojstrannému prenosu skúseností a know-how v oblasti špičkových technológií, osobitne v leteckom a vesmírnom priemysle.

Okrem posúdenia procesov diverzifikácie energetických zdrojov, ochrany a obnove kritickej, najmä energetickej infraštruktúry v podmienkach prebiehajúceho vojenského konfliktu sa fórum bude zaoberať hľadaním možností využitia medzimestských a medziregionálnych kontaktov, vytvorením partnerskej siete medzi organizáciami na Slovensku a na Ukrajine a podporou humanitárnych a mienkotvorných iniciatív.

Fórum sa bude konať za účasti predstaviteľov štátnych orgánov Slovenska a Ukrajiny, diplomatov, zástupcov mimovládnych organizácií, samospráv, univerzít, vedeckovýskumných a vedecko-technických inštitúcií, ako aj zástupcov podnikateľského sektora zo Slovenska a susedných krajín.

Fórum Ukrajina – Slovensko je súčasťou podujatia „Dni Charkova v Košiciach“ a ďalších aktivít, ktoré budú prebiehať v dňoch 12. – 14. marca 2024 v rámci riešenia projektu Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA) – č. GGC01007 financovaného z grantov EHP.

Pre účasť na podujatí je potrebné sa zaregistrovať na tomto linku: https://forms.gle/f7JdNtK3VwGuCdqe8

program_Forum UA-SK

Viac informácií aj na projektovej stránke: https://ceea-cooperation.com/sk/news/dni-charkova-v-kosiciach

 

Anna Kalistová, SvÚ CSPV SAV, v. v. i.

CENTRUM SPOLOČENSKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VIED SAV, v. v. i.

Spoločenskovedný ústav

Telefón: +421 55 625 5863 | Email: kalist@saske.sk

www.svusav.sk | www.cspv.sav.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore