Tlačové správy

Prvý jarný deň uvádza Galéria umelcov Spiša duel výtvarníkov Helmuta Bistiku a Tomáša Ceteru v rámci programu Orbis Pictus / Rozhovory o umení

Galéria bude otvorená pre verejnosť do večerných hodín.

  • Produkcia/ kontakt:  Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves
  • Názov podujatia: ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: ART-DUEL: Bistika & Cetera

                                         DLHÝ DEŇ S UMENÍM / galéria otvorená 10.00 – 19.00

  • Termín / čas podujatia: streda, 20. 3. 2024, v čase 17.00 – 19.00
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
  • Web:  www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, pripravila na prvý jarný deň ‒ v stredu, 20.3. 2024, v čase 17.00 – 19.00, duel vystavujúcich výtvarníkov v rámci fóra Orbis Pictus / Rozhovory o umení. Podujatie odprezentuje tvorbu Helmuta Bistiku s koreláciou na art brut a uvedie profilovú multimediálnu tvorbu Tomáša Ceteru. Program bude spojený s komentovanými prehliadkami aktuálnych výstav Helmut Bistika: herzLicht | noch immer wichtig / stále dôležité a Tomáš Cetera: glob/lok.

Dlhý deň s umením realizuje Galéria umelcov Spiša raz mesačne v stredu, keď sú expozície a aktuálne výstavy sprístupnené návštevníkom od 10.00 do 19.00, s cieľom prepojiť prezentácie a komentované prehliadky výstav s večernými programami.

 O výstavách / autori

Výstava HELMUT BISTIKA: herzLicht| noch immer wichtig / stále dôležité je hľadaním slobody v tvorbe a živote prostredníctvom hry, kde haptická kvalita nájdených materiálov odkazuje na dotyk ako dôležitý aspekt fyzického a psychického liečenia (sa). Cyklus výstav Profily. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

Helmut Bistika (*1963) vyštudoval umelecké stolárstvo, pedagogiku a arteterapiu. Od r. 2009 pracuje ako arteterapeut pre združenie Maják n.o. a dlhodobo spolupracuje s Oddelením detskej onkológie v Košiciach. Aktívne sa podieľa na činnostiach východoslovenského umeleckého spolku C+S a pravidelne sa zúčastňuje umeleckých rezidencií doma i v zahraničí. Od r. 1989 vystavuje na individuálnych a kolektívnych výstavách na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku, Dánsku, Nemecku, Rakúsku a USA. Žije a tvorí v Medzeve.

Výstava TOMÁŠ CETERA: glob/lok prezentuje záznamy glokálnych fragmentov získané ponorením sa do bytových jednotiek pitoreskných susedov. Zberateľské, chovateľské a poľovnícke vášne odzrkadľujú širšie spoločenské vzťahy a stávajú sa zámienkou na vytváranie nových konšpiračných teórií. Cyklus výstav Profily / Umelci Spiša. 

Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

Tomáš Cetera (*1983) navštevoval v r. 1997 – 2001 Školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici, odbor štukatérstvo. V r. 2001 – 2005 študoval na Akadémii umení, Fakulta výtvarných umení Banská Bystrica, odbor Sochárstvo, kde v r. 2005 – 2007 pokračoval v magisterskom štúdiu na odbore Voľné výtvarné umenie. V r. 2002 absolvoval študij-nú stáž na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave, ateliér prof. Juraja Meliša a v r. 2006  – 2007 na Akadé-mii výtvarných umení v Prahe, Ateliér figurálneho sochárstva a medailérstva u prof. Jana Hendrycha. Pracuje ako pedagóg odboru Propagačné výtvarníctvo na Strednej odbornej škole drevárskej v Sp. N. Vsi a na Základnej umeleckej škole J. Fabiniho, výtvarný odbor Multimédiá. Venuje sa tiež reštaurovaniu štukovej výzdoby historických budov. Jeho ranné diela sú zastúpené v zbierke Galérie umelcov Spiša. Žije a tvorí v Sp. N. Vsi.

Linky

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond k 30. 6. 2023 tvorí 2 529 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Galéria realizuje množstvo sprievodných a edukačných programov v dialógu so zbierkou a aktuálnymi výstavnými konceptmi.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore