Tlačové správy

Jarná štvorvýstava v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Vernisáže výstav 4v1: ● TANEC URBÁNNEHO ŠAMANA; ● Štefan Hudzík: NEVIDENÝ ATELIÉR; ● Annamária Mikulíková: EFEMÉRA; ● Martin Kacvinský: NeMiestne MAĽBY
  • Termín vernisáže: streda, 17. apríla 2024 o 17.00
  • Trvanie výstav: 17. 4. – 21. 7. 2024
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Informácie a TS k výstavám: https://www.gus.sk/aktualne-vystavy/

Galéria umelcov Spiša (GUS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja (KSK), otvára jarnú výstavnú sezónu štyrmi premiérovými produkciami, realizovanými vďaka podpore zriaďovateľa (KSK) a autorov: tematický koncept zo zbierky v medzinárodnom dialógu pod názvom Tanec urbánneho šamana (21 autorov zo zbierky a 9 hostí zo 7 krajín) a tri autorské profily umelcov Spiša, ktorých diela sú aj súčasťou galerijnej zbierky: Štefan Hudzík (*1954 ‒ †2017), Annamária Mikulíková (*1984) a Martin Kacvinský (*1984).

Vernisáže jarného „štvorvýstavia“ budú v stredu, 17. apríla 2024 o 17.00, kedy je galéria pre verejnosť otvorená v čase 15.00 – 20.00. Súčasťou otvorení je plánovaná hudobná produkcia experimentálneho muzikanta Ondreya Zintaera. Výstavy sú sprístupnené do nedele, 21. júla 2024.

Riaditeľka galérie Mgr. Lucia Benická uvádza: „Výstavné koncepty Galérie umelcov Spiša vychádzajú z podstaty nášho odborného pôsobenia: skúmať, zbierať, vyhodnocovať, spracovávať a prezentovať výtvarné diela autorov širokého regionálneho a celonárodného spektra v dialógu so súčasnými trendmi v umení, ako aj redefinovať historické kontexty zbierky v spolupráci s domácimi, či zahraničnými partnermi. Klasické kombinácie x-násobného počtu vernisáží v štyroch ročných galerijných obdobiach umožňujú priamu konfrontáciu vystavovaných diel s domácimi i hosťujúcimi umelcami a návštevníkmi galérie. Už tradične je galéria počas vernisážovej stredy plne obsadená. Výstava Tanec urbánneho šamana s podtitulom Trippy & Creepy je ďalším pokračovaním cyklu Zbierka v dialógu, ktorého cieľom je tematicky konfrontovať spravované umelecké diela s výberovými kreáciami domácich i zahraničných autorov, zatiaľ nezastúpených v zbierke.

Pod kuratelou ArtD. Kataríny Balúnovej je to už štvrtá edícia originálneho spracovania témy a výskumu autorských profilov (predchádzajúce projekty: Teleskop / Vesmír v zbierke, Krížom krážom / Sacral Elementum V., Superhrdinovia). Uvádzané profilové prezentácie tvorby umelcov Spiša vychádzajú z generačného premostenia posledných 35 rokov galerijnej činnosti. Výstava Štefana Hudzíka je hommage nedožitej 70-te sochára, ktorý patril k zakladajúcej generácii galérie. Nevidený ateliér v koncepcii Mgr. Kamily Pacekovej je selektovanou mozaikou diel z pozostalosti autora, vrátane výberu „nevidených“, či rozrobených prác. Strednú generáciu umelcov Spiša zastupujú štyridsiatnici Annamaria Mikulíková zo Starej Ľubovne a Martin Kacvinský zo Spišskej Novej Vsi. Výstava Mikulíkovej pod názvom Efeméra v koncepcii Mgr. Kamily Pacekovej uvádza výber z tvorby produktovej dizajnérky, etablovanej na medzinárodnej scéne: šperky, či úžitkové predmety s akcentom na ekologický rozmer vychádzajú z experimentovania s materiálmi a technikami. NeMiestne maľby Kacvinského v koncepcii ArtD. Kataríny Balúnovej prezentujú v maľbe, objektoch, či kresbe kritiku jednotlivca a súčasnej spoločnosti: typický pre autora je experimentálny prístup a hľadanie vyjadrenia cez expresívne gesto.“

Informácie k jednotlivým výstavám, TS, plagát, pozvánka na webe galérie:

 Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne (založená v roku 1987). Galéria sa zameriava na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor.  Zbierkový fond galérie tvorí 2 561 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách – Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Galéria realizuje množstvo sprievodných a edukačných programov v dialógu s aktuálnymi výstavnými konceptami a zbierkovými predmetmi.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore