Tlačové správy

Projekt Young4Climate – nominovaný na Envirocenu ATLAS v kategórii OSVETA – oslavuje angažovanosť mladých ľudí odhodlaných bojovať proti klimatickej kríze

Tento projekt bol financovaný z Nórskych fondov a jeho najzreteľnejším výstupom je rovnomenná online hra Young4Climate. Cieľom tejto online hry je motivovať a vzdelávať mladých ľudí v problematike klimatickej krízy prostredníctvom interaktívnych aktivít a kreatívnych prístupov, a týmto inovatívnym spôsobom priblížiť túto tému mladým ľuďom. Online edukačná hra zábavnou formu prostredníctvom rôznych foriem, ako sú kvízy, puzzle, spájacie hry, pexeso, ako aj zábavné videá transformuje zložité environmentálne výzvy a koncepty do zrozumiteľných a hravých analógií, čím vytvára bohatý a interaktívny vzdelávací zážitok. Hra je verejne dostupná na webovej stránke https://www.young4climate.sk/ a umožňuje odohrať sedem tematických levelov.

Okrem vzdelávania ponúkla táto hra aj súťažný prvok, ktorý šestnástim najaktívnejším školám umožnil realizovať ekologické riešenia vo svojich priestoroch. Projekt Young4Climate sa tak stal jedným z dôležitých elementov výučby environmentálnej výchovy a inšpiráciou pre budúce aktivity.

Záverečné podujatie projektu Young4Climate uskutočnené 16. apríla 2024 privítalo riaditeľov, študentov a ďalších zástupcov z víťazných škôl zúčastnených v danom projekte. Podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia partnerských organizácií: Mgr. Ladislav Lörinc,  podpredseda Košického samosprávneho kraja, Ing. František Janke, PhD., koordinátor projektu za Technickú univerzitu v Košiciach a riaditeľka organizácie EZUS Via Carpatia Ing. Julianna Máté, PhD..

Výstupy projektu Young4Climate prezentované na tomto podujatí ukázali silu spolupráce medzi školami, miestnymi orgánmi a univerzitou ako aj vôľu mladých ľudí v Košickom kraji angažovať sa v environmentálnych aktivitách.

Ing. Bronislava Ptaková, EF TUKE

Phone: +421 948 877 005

E-mail: bronislava.ptakova@tuke.sk

  

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore