Tlačové správy

Galéria umelcov Spiša sa zapája do medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií 2024

Jubilejný desiaty ročník multi-žánrového projektu KRIŽOVATKY s podtitulom KALEIDOSKOP je dramaturgicky zameraný na dialóg viacerých druhov umení a prezentáciu virtuálnej reality.

 • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
 • Termín: sobota, 18. 5. 2024, v čase 14.00 – 22.00 hod.
 • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
 • Web: https://www.gus.sk/krizovatky-10/

Galéria umelcov Spiša ‒ kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravila jubilejný desiaty ročník multi-žánrového projektu Križovatky s podtitulom KALEIDOSKOP v rámci celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií 2024. Program je orientovaný pre široké spektrum návštevníkov a spája umenia viacerých druhov. Nosný program uvedie galéria v sobotu, 18. 5. v čase 14.00 – 22.00, kedy je pre návštevníkov pripravený maratón aktivít: komentované prehliadky aktuálnych výstav a stálych expozícií s autormi a kurátormi projektov, performance autora Viktora Fučeka, výtvarné a edukačné workshopy pre deti i dospelých, galerijný bazár, hry s umením, dielne s výtvarníkom Petrom Smikom a dizajnérkou Evou Vaverčákovou, kreatívne trhy, workshop virtuálnej reality s Norbertom Véghom a galerijné kino s experimentálnymi filmami AU v Banskej Bystrici.

Realizácia sprievodných podujatí prebehne v termíne pondelok, 13. 5. – nedeľa, 19. 5. 2024.

Zámerom multikultúrneho a multižánrového projektu Križovatky je vytvoriť priestor pre komunikáciu jednot-livých druhov umení a to prostredníctvom realizácie vzdelávacích a kultúrnych aktivít. Tie  ponúknu návštevníkom alternatívny aj nový spôsob trávenia voľného času ako protiváhu k súčasným komerčným ponukám.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúr-nej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, ako aj pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu. Záštitu nad 20. ročníkom podujatia prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

PROGRAM | SOBOTA, 18. 5. 2024, 14.00 – 22.00

 • 14.00 – 22.00 | Aktuálne výstavy a stále expozície. Sprístupnenie aktuálnych výstav a stálych expozícií.
 • 14.00 – 20.00 | Exteriérové výstavy. Sprístupnenie exteriérových výstav v Záhrade umenia a v Galérii pri dufarte. Vstup voľný.
 • 14.00 – 22.00 | Bazár. Galerijný trh. Výpredaj katalógov, magnetiek a výrobkov z kreatívnych dielní.
 • 14.00 – 22.00 | Interaktívne stanice. Pyramída hier. Interaktívne stanice pre malých i veľkých. Vstup voľný.
 • 15.30 – 16.00 | Performance. Viktor Fuček: Animistická figurácia. Dialóg s vedomím obrazu. Vstup voľný.
 • 16.00 – 18.00 | Komentované prehliadky. 16.00 – 16.30 / Tanec urbánneho šamana. 16.30 – 17.00 / Martin Kacvinský: NeMiestne  maľby. 17.00 – 17.30 / Štefan Hudzík: Nevidený ateliér. 17.30 – 18.00 / Annamária Mikulíková: Efeméra.
 • 15.00 – 18.00 | Dielne. Čaro hliny. Kreatívne čarovanie na hrnčiarskom kruhu s Petrom Smikom. Vstupné: 5 € / osoba.
 • 15.00 – 18.00 | Dielne. Svišť na tričko. Ukážka a tvorba sieťotlače originálnych motívov na bavlnené tričko spojená s predajom produktov od dizajnérky Evy Vaverčákovej. Vstupné: 10 € / osoba.
 • 15.00 – 18.00 | Babinec. Kreatívne trhy. Ponuka unikátnych produktov a ukážky tradičných výtvarných techník: plstenie, šperk, háčkovanie a iné. Lektorky: Gerta Hojstričová, Božena Lengová. Vstup voľný.
 • 17.00 – 18.30 | Trojrozmerná galéria.  Workshop virtuálnej reality s využitím 3D okuliarov s Norbertom Véghom.
 • 19.00 – 21.00 | Galerijné kino. ART-FILMY. Krátke experimentálne študentské filmy z Katedry Intermédií a digitálnych médií Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

 SPRIEVODNÉ PROGRAMY | pondelok – nedeľa, 13. 5. – 19. 5. 2024

 •  13.5. – 16. 5. 2024, pondelok – štvrtok, 9.00 – 15.00 | Filamentový šperk. Tvorba šperku 3D perom. Tvorivá dielňa k výstave Annamária Mikulíková: Efeméra. Vstupné: 2 € / žiak.
 • 17.5. 2024, piatok, 9.00 – 15.00 | Dotyky s grafikou. Novinka pre školy! Celodenná tvorivá dielňa zameraná na top grafické techniky – sieťotlač a linoryt s lektorkou Evou Vaverčákovou. Vstupné: 2 € / žiak.
 • 1*9.5. 2024, nedeľa, 11.00 – 16.00 | Nedeľa v galérii. Aktuálne výstavy a stále expozície. Vstupné: štandardné.

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne (založená v roku 1987). Galéria sa zameriava na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond galérie tvorí 2 561 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách – Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Galéria realizuje množstvo sprievodných a edukačných programov v dialógu s aktuálnymi výstavnými konceptami a zbierkovými predmetmi.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore