Tlačové správy

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach sa stane po pätnástykrát domovom exotických motýľov

Dnes začal v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) na Mánesovej 23 v Košiciach 15. ročník výstavy Motýle exotických trópov. Motýlia šou potrvá do 30. júna 2024 a bude sprístupnená verejnosti denne 9.00 – 17.00 hod. v tropickom skleníku Viktória. Sprístupnená bude aj prezentácia zbierky preparovaných motýľov a iného hmyzu v dlhoročnej spolupráci s Michalom Zacharom, ktorá bude inštalovaná vo vestibule budovy botanickej záhrady spolu s výstavou malých bezstavovcov vo viváriách.

Počas trvania výstavy bude do Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (BZ UPJŠ) dopravených približne 7 000 kusov kukiel motýľov pôvodom z trópov celého sveta a postupne bude predstavených viac ako 100 druhov a foriem motýľov.  Niektoré druhy budú zastúpené hojnými počtami kusov, iné vzácnejšie sa objavia len v jednotlivých exemplároch. Už viac ako týždeň pred otvorením výstavného skleníka  s motýľmi boli prvé kukly pripravené na liahnutie. „V týchto dňoch sa už dospelé jedince začínajú predstavovať v plnej kráse vďaka čomu, bude mať verejnosť možnosť obdivovať ich naplno od prvého dňa výstavy. Skúšobná zásielka z Kostariky, ktorá mala potvrdiť, že hlavné dodávky kukiel zvládnu cestu bez vážnejšieho rizika, dorazila do Košíc s väčším časovým predstihom. Motýle z tejto prieskumnej zásielky sa bez zásadnejších problémov vyliahli. V skleníku už dokonca dokončujú svoj vývin prvé húseničky z vlastného chovu,“ informuje  a na výstavu pozýva prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Zaujímavosťou je, že práve vlastní odchovanci sú najkrajšie vyvinutí a vedia sa opakovane postarať aj o nové potomstvo v umelom prostredí. „Žijú si u nás v blahobyte, majú zaistenú atraktívnu potravu vo forme prirodzeného nektáru z kvetov či  nakvaseného ovocia a niektoré sa živia aj peľom kvetov. Pre húseničky skupiny motýľov  z Južnej a Strednej Ameriky sme napestovali ‘živné’ rastliny, aby bolo možné ich rozmnoženie. Vďaka tomu vzniknú aktívne húfy týchto motýľov v hojnom počte,“ vysvetľuje Ing. Robert Gregorek, PhD., vedúci Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry BZ UPJŠ v Košiciach. Ak návštevníci uvidia motýľa Attacus atlas pôvodom z tropickej časti Ázie, bude to naozaj jedinečný zážitok, pretože tento druh prežíva v dospelom štádiu života aj voľne v prírode približne len 3 dni.  Attacus atlas sa pýši najväčšou  plochou krídel na svete, ako aj atraktívnym sfarbením. Rozpätie jeho krídel dosahuje viac ako 24 centimetrov.

Na výstave čaká návštevníkov mnoho zaujímavých druhov, jedným z takých, ktorý doposiaľ počas motýlej šou nebol prezentovaný, je Panacea prola. Jeho domovom je územie od Kostariky po južnú Brazíliu, no najčastejšie sa vyskytuje na úpätí východných peruánskych Ánd. Rozpätie krídel má do 7,5 cm a vizuálne je zaujímavý tým, že zadnú stranu spodných krídel má jasne červenú. Za zaujímavosť môžeme pokladať aj to, že hoci je v prírode miestami jeho výskyt hojný,     o jeho živote sa vie toho pomerne málo. Húsenice sa živia listami stromu so   slovenským pomenovaním orieškovec – aryodendron orinocense, ktorý je známy jedlými semenami a ako zdroj oleja s oceňovanými zdravotnými a kozmetickými účinkami,“ doplnil vedúci Oddelenia zoológie a ochrany rastlín BZ UPJŠ v Košiciach Ing. Martin Suvák, PhD.

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 

Botanická záhrada ako výskumné a pedagogické pracovisko Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí medzi tri slovenské univerzitné botanické záhrady, pričom jej rozlohou, ako aj rozsahom zbierkového fondu sa pýši titulom najväčšej botanickej záhrady na Slovensku. V tomto roku si pripomíname 74. výročie od jej založenia, aj keď prívlastok univerzitná jej patrí až od januára 1964.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

Zástupkyňa riaditeľa pre vonkajšie vzťahy Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach

Mánesova 23, 043 52 Košice

E-mail: andrea.fridmanova@upjs.sk

Tel.:   + 421 55 234 1672, mob.: +421 917 137 463

Web: MOTÝLE EXOTICKÝCH TRÓPOV 2024

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore