Tlačové správy

Žiaci stredných škôl si vyskúšali, aké to je byť vysokoškolákom na UPJŠ v Košiciach

Tretí ročník podujatia Jeden deň vysokoškoláka na UPJŠ prebiehal počas tohtoročných ústnych maturít od 20. do 23. mája 2024 na jednotlivých fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ).

Podujatie prináša jedinečnú príležitosť pre žiačky a žiakov stredných škôl získať reálnu skúsenosť vysokoškolského poslucháča, vytvára priestor na pár hodín ochutnať atmosféru vysokej školy a na základe toho zistiť, akým smerom sa vybrať do budúcna. Podujatie je určené pre všetkých študentov prvého, druhého a tretieho ročníka stredných škôl, ktorých výber vysokej školy čaká v najbližších rokoch. Stredoškoláci mali k dispozícii výber z bohatej ponuky reálne vyučovaných predmetov, prednášok, seminárov a cvičení          z rôznych študijných odborov Lekárskej, Prírodovedeckej, Filozofickej fakulty a Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach.

Na Lekárskej fakulte UPJŠ odštartovala program 21. mája krátko po 8. hodine       RNDr. Helena Mičková, PhD., ktorá prítomným študentom prezradila, ako sa stať medikom na UPJŠ. Ďalší prednášajúci MDDr. Zuzana Kotuličová; doc. PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD.; PhDr. Renáta Suchanová, PhD.; Mgr. Marianna Kizeková, PhD., MBA; Ing. Eva Matušovičová; MUDr. Ivana Jochmanová, PhD.; RNDr. Imrich Géci, PhD.; RNDr. Kristína Čurgali, PhD. a doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. sprostredkovali zúčastneným najzaujímavejšie oblasti štúdia všeobecného a zubného lekárstva, ošetrovateľstva, laboratórnych vyšetrovacích metód a verejného zdravotníctva. To, že stredoškolákov zaujali, potvrdila vysoká účasť – lekársku fakultu počas dvoch dní navštívilo 127 žiakov stredných škôl –  ako aj búrlivý potlesk a početné otázky v rámci diskusií, ktoré nasledovali po prednáškach. Svoje aktivity prezentovali aj zástupcovia z radov študentov, Spolku medikov mesta Košice a Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. „Zaujímavým momentom bola určite návšteva absolventa UPJŠ LF Martina z Popradu, ktorý sprevádzal dcéru svojou almou mater. Tú oslovila predovšetkým prednáška na tému liečiteľné genetické ochorenia v neurológii doc. MUDr. Mateja Škorváneka, PhD.,“ priblížil priebeh podujatia PR manažér, hovorca a koordinátor podujatia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach Mgr. Zavatčan, PhD.

Prírodovedci pripravili v rámci programu 15 aktivít, ktoré prebiehali súčasne v dvoch areáloch na Šrobárovej 2 a na Jesennej 5 v Košiciach. Z bohatej ponuky si vybralo celkovo 97 prihlásených stredoškolákov.  Aktivity boli zamerané na rôzne oblasti prírodných vied, napr. využitie NMR spektroskopie pri určovaní štruktúry liečiv, baktérie mliečneho kvasenia, biochémiu nukleových kyslín, mäsožravé rastliny, forenznú chémiu v praxi, biológiu obojživelníkov, optickú mikromanipuláciu pre biomedicínske aplikácie, základy z oblasti fyziky nízkych teplôt, satelitný diaľkový prieskum Zeme s využitím mapovej aplikácie či vizualizácia priestorových procesov pomocou online mapovej aplikácie, odpoveď na otázku voliť či nevoliť alebo tajomstvá elektrónovej mikroskopie.

Filozofickú fakultu UPJŠ navštívilo približne 30 stredoškolákov s cieľom dozvedieť sa, ako tlmočí akreditovaný tlmočník v Európskej únii, čo prináša práca na Linke dôvery, ako sociálna práca mení dejiny, čo robiť, keď duša ochorie alebo akú úlohu zohral v antickom náboženstve Boh Asklepios a jeho svätyne.  Študenti sa aktívne zapájali, najväčší záujem prejavili o tému duševného zdravia a s ním súvisiace problémy. V rámci diskusie kládli prakticky zamerané otázky súvisiace so štúdiom psychológie, prácou psychológa či psychoterapeuta, ako aj konkrétnymi riešeniami ťažkostí z oblasti duševného zdravia.

Ústav telesnej výchovy a športu ponúkol výber zo štyroch pripravených aktivít.           Na prednáške Mgr. Zuzany Küchelovej, PhD. sa záujemcovia dozvedeli, ako sa môžu stať úspešným animátorom v táboroch a dovolenkových destináciách. Po prednáške nasledovala diskusia s praktickými ukážkami a modelovými situáciami v táboroch, kde           si zúčastnení preverili získané teoretické poznatky. Študentom bola prezentovaná fotodokumentácia z denného detského tábora Univerzita bez hraníc, ktorý každoročne organizuje UPJŠ vrátane ÚTVŠ, ktorý zabezpečuje pohybové aktivity v rámci športových popoludní pre účastníkov tábora.

Priebeh podujatia zhodnotila manažérka marketingu a komunikácie na UPJŠ a organizátorka podujatia RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD.: „Snažili sme sa pripraviť atraktívny program pre stredoškolákov s cieľom, aby zmysluplne využili čas, kedy sa nekoná výučba z dôvodu ústnych maturít. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, prednášajúcim, ako aj organizačnému tímu.“ Záujem o toto podujatie potvrdzuje aj fakt, že okrem stredných škôl z Košíc a blízkeho okolia mesta nás navštívili stredné školy zo Sniny, Michaloviec, Humenného či dokonca z Lučenca, Rimavskej Soboty a Martina.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

 V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová, UPJŠ

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 1550, mob.: +421 905 385 911

Web: https://www.upjs.sk/univerzita/1-den-vysokoskolaka/

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore