Tlačové správy

Televízia Markíza prerušuje vysielanie relácie „Na telo“

Vedenie televízie Markíza s okamžitou platnosťou zrušilo plánované relácie Na telo s Michalom Kovačičom a Na telo PLUS. V nedeľu, 26. mája na konci diskusnej relácie Kovačič uviedol, že vedenie televízie sa pokúšalo reláciu cenzurovať a vyvíjalo tlak na redakciu spravodajstva.

„Televízia Markíza ako oprávnený vysielateľ a držiteľ príslušných autorizácií, nesie redakčnú zodpovednosť za účinnú kontrolu nad obsahom vysielania. Moderátor zneužil vysielací čas na prezentovanie osobných názorov v rozpore so zákonom o mediálnych službách a etickým kódexom novinára,“ uviedla Markíza vo svojom stanovisku.

Z tohto dôvodu pristúpila k okamžitému prerušeniu vysielania horeuvedených relácií. „Vyvodenie dôsledkov za porušenie povinností zo strany zamestnanca je internou záležitosťou televízie Markíza,“ skonštatovala televízia.

Na stranu moderátora sa postavilo doteraz 96 zamestnancov televízie Markíza, ktorí kritizovali postup vedenia, pričom odmietajú, aby moderátor relácie čelil nielen tlakom politikov ale aj manažmentu.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore