Tlačové správy

EcoPoint – jedinečný stredoeurópsky projekt ocenený strieborným predcertifikátom začal výstavbu

Za začiatkom realizácie prvej zelenej budovy v Košiciach a investíciou vo výške 25 mil. EUR je úspešná komunikácia nemeckej developerskej spoločnosti Bischoff et Compagnons a mesta Košice. Z celoslovenského pohľadu jedinečná administratívna budova EcoPoint Office Center garantuje na ploche 16 000 m² až o 30% nižšie prevádzkové náklady, nižšiu práceneschopnosť zamestnancov a celkové zelenšie a zdravšie prostredie. Prví nájomníci by sa mali sťahovať do svojich nových priestorov v auguste 2013.

Košice budú mať prvú zelenú administratívnu budovu

Nemecká developerská spoločnosť Bischoff et Compagnons v týchto dňoch zahájila výstavbu ojedinelej administratívnej budovy s modernými technológiami. Dňa 30.10.2012 sa uskutočnilo slávnostné položenie základného kameňa stavby za účasti významných predstaviteľov mesta, investora a podnikateľskej sféry. V Košiciach na Magnezitárskej ulici vyrastie jedna z prvých zelených budov na Slovensku, ktoré sa stavajú podľa princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Projekt získal ako prvý v strednej Európe nemecký predcertifikát zelenej budovy „Pečať trvalo udržateľnej výstavby DGNB (Das Gütesiegel Nachhaltiges Bauen) v úrovni strieborný.

Hodnotené boli vplyvy budovy v jej celom životnom cykle od výstavby, prevádzky až po jej zbúranie a likvidáciu vzniknutého odpadu. Okrem vplyvu na životné prostredie a spotreby energií sa budova hodnotila zo širšieho kontextu napríklad kvality vnútorného prostredia, funkčnosti, ekonomiky, efektivity, lokality ako aj sociálno-kultúrných aspektov.

Náklady na kúrenie a chladenie v kanceláriách sa znížia o 70%

Budova má nadštandardný obvodový plášť na úrovni pasívneho domu. Ako primárny zdroj energie je použitých 30 kusov 130 mhlbokých geotermálnych vrtov pod každou budovou. Pomocou tepelných čerpadiel a aktívneho betónového jadra sa budova chladí a vykuruje systémom sálavého chladu a tepla. Týmto spôsobom je zaručené nadštandardné pracovné prostredie, ktoré vplýva na zvýšenú produktivitu a kreativitu zamestnancov budúcich nájomníkov. „Naši nájomníci získajú kvalitné pracovné prostredie pri znížených prevádzkových nákladoch. Napríklad na kúrenie a chladenie spotrebuje naša budova o 70% menej ako štandardná novostavba kancelárií. Pri očakávanom náraste cien energií bude dopyt po nízkoenergetických budovách neustále rásť. Aj vďaka tomu máme už prvú etapu prenajatú na 60%.“ povedal Rastislav Badalík, zástupca investora EcoPoint, s.r.o.

Ekologické budovy sú budúcnosťou Košíc

Košice patria podľa viacerých analýz medzi top mestá na svete predurčených na umiestnenie sídla outsourcovaných služieb nadnárodných spoločností. Napríklad personálne náklady na jazykovo vzdelaných ľudí z oblasti IT sú o 25 % nižšie ako v Bratislave. „Sme presvedčení, že práve kríza donúti uvažovať manažment spoločností o presídlení do zelených budov. Oproti B-čkovým kanceláriám majú síce na prvý pohľad o niečo vyššie nájomné, ale celkové náklady vrátane prevádzkových nákladov na jedného zamestnanca sú vďaka flexibilite a efektivite priestoru oveľa nižšie. Je dokázané, že v zelených budovách je nižšia práceneschopnosť. Pri IT a servisných podporných centrách, ktoré majú podiel personálnych nákladov 70 – 80 % z celkových nákladov, to predstavuje ďalšiu potenciálnu úsporu nákladov.“,  hovorí Rastislav Badalík.

Zdravé a zelené mesto je jednou z priorít súčasného primátora mesta Košice, Richarda Rašiho: „Tento projekt je ukážkovým príkladom uplatňovania našej stratégie rozvoja mesta. Na jednej strane vytvára potrebnú infraštruktúru pre vznik inovačných centier  a na druhej strane je prínosom pre skvalitnenie životného prostredia mesta. Verím, že prvá zelená budova, postavená v Košiciach a našom regióne bude inšpirovať aj ďalších zahraničných a domácich investorov, aby k nám priviezli nielen investície a nové pracovné miesta, ale prispeli aj takýmto spôsobom k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia v našom meste. Vítam, že jedinečný zelený projekt EcoPoint Office Center sa realizuje práve v našom meste a Košičanom úprimne želám, aby nebol zďaleka posledný.“

EcoPoint s.r.o. je dcérskou spoločnosťou nemeckej investično developerskej spoločnosti Bischoff & Compagnons Property Networks GmbH. Svoje aktivity zameriava predovšetkým na špičkové kancelárske a hotelové projekty. Počas svojej existencie ukončila alebo pripravuje projekty v celkovom objeme nad 1 miliardu € s podlahovou plochou nad500.000 m².  V súčasnosti má spoločnosť pobočky v Berlíne, Viedni, Budapešti a v Bratislave.

Viac informácií získate na:

 Ing. Rastislav Badalík, konateľ, EcoPoint, s.r.o.  

Tel. : 0903/904 205 ; email: badalik@ecopoint.sk

www.ecopoint.sk

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore