Aktuality

Organizovanosť a regionálna spolupráca v médiách

Medzinárodná konferencia vydavateľstva Hernád a Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach pri príležitosti 10. výročia založenia periodika Kassai Figyelő, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9. a 10. novembra 2012 v penzióne Zlatý jeleň v Košiciach, by si zaslúžila skôr názov multikulturálna. Presne v tom duchu sa niesli príspevky jednotlivých rečníkov, z ktorých niektorí ani neovládali oficiálnu reč konferencie, maďarský jazyk, alebo ním rozprávali iba čiastočne. Prednesené témy však už boli nad rámec jazykových bariér. Priamo sa dotýkali dnes tak aktuálne sa tvoriaceho stredoeurópskeho kultúrneho priestoru.

Preto oslovili bez rozdielu všetkých prítomných. Pokiaľ prvý prednášajúci Peter Havasi, zakladateľ a šéfredaktor periodika Kassai Figyelő a vydavateľstva Hernád, ktoré sa nevyhýba ani publikovaniu textov slovensky píšucich autorov, iba zhrnul úspešné desaťročie pôsobenia oboch tlačových médií, druhý rečník konferencie Ivan Bába, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Maďarska, je už svojím osudom priam vzorovým prototypom súčasného človeka európskeho formátu. Narodil sa v Čechách, mladosť prežil v Košiciach, rozpráva plynule po slovensky a maďarsky a tak pozná z vlastnej skúsenosti celú zložitosť problematiky zbližovania národných kultúr v našom regióne.

Podobne s otáznikom – Smerom k Európe? – ale k veci sa vyjadril aj ďalší prednášajúci bývalý zahranično-politický komentátor Rádia Slobodná Európa Csaba Skultéty, ktorého doplnil svojím príspevkom Peter Kubínyi, predseda Slovenského syndikátu novinárov. Ten upozornil na škodlivosť pretrvávajúceho stereotypu prevažne tendenčne spracovaných príspevkov informujúcich v slovenských médiách o živote národnostných menšín a etník. Veľmi dobre ho doplnil vo svojom referáte v záverečný deň konferencie publicista Mikuláš Krivánsky pôsobiaci v Bruseli, ktorý na základe mnohých príkladov existujúcich európskych menšinových národnostných periodík upozornil na možnosti rozvoja týchto kultúrnych spolkov, kde sa k nim môžu hlásiť aj jedinci, ktorí už neovládajú ich materinský jazyk, ale patria k nim pôvodom. Táto skutočnosť iste otvára do budúcna priestor k mnohým ďalším podnetom v rozvoji národnostných kultúr na Slovensku. Zostáva len veriť, že periodikum Kassai Figyelő a vydavateľstvo Hernád bude ich stálym priekopníkom.

Konferenciu uzavrela Katarína Čižmáriková, podpredsedníčka SSN pre regióny a predsedníčka Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach, ktorá vo svojej prednáške predstavila štruktúru odborového združenia a poukázala na problematiky a ťažkosti práce novinárov. Na konferencii prítomní novinári prejavili záujem o založenie Klubu maďarských novinárov pri košickej regionálnej organizácií.

Štefan Lazorišák

foto: KAČ

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore