Klub FIJET

Novinárska infocesta Bratislava – Palárikovo – Komárno

Prezentácia bratislavských turistických organizátorov a oslavy 260. výročia založenia Bažantnice Palárikovo boli ústrednými témami infocesty, ktorú pre skupinu zahraničných a domácich novinárov zorganizoval Klub FIJET SSN v spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu (BTB) a štátnym podnikom Lesy SR.

Infocesta sa začala v bratislavskom Dome novinárov besedou s predsedom predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Dr. Františkom Stanom. Vo svojom expozé načrtol štart a aktuálne ciele novej organizačnej platformy. Následná beseda sa točila okolo sezónnosti v záujmoch zahraničných i domácich návštevníkov metropoly, kultúrnych a zábavných programov v ponuke a turistického informačného systému.

Potom nasledoval výjazd do Palárikova, kde si slovenské lesníctvo slávnostne pripomenulo 260. výročie založenia najväčšej a najstaršej nonstop pôsobiacej bažantnice v Európe založenej grófom Františkom Károlyim. V tunajšom reprezentatívnom poľovníckom kaštieli sa v roku 1928 zrodila myšlienka založiť Medzinárodnú radu pre poľovníctvo (C.I.C.), od roku 1974 pôsobiacej pod názvom Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri a v súčasnosti združujúcej 75 krajín sveta. Od roku 2011 sa v Palárikove schádza vedenie tejto organizácie. Tretím palárikovským klenotom je rozsiahly anglický lesný park, ktorý v súčasnosti prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.
Svetová hospodárska kríza síce spôsobila dočasnú stagnáciu komerčného poľovníctva, ale celý komplex predstavuje cenný potenciál pre aktívneho rozvoj cestovného ruchu v širšom podunajskom regióne. Tieto možnosti a ich diverzifikáciu veľmi konkrétne načrtla vo svojej publikácii História poľovného revíru a bažantnice Palárikovo autorská dvojica Ing. Imrich Szabó, známy miestopisec, a Ing. Jozef Habara, miestny lesnícky expert a vedúci pracovník bažantnice. K tejto dvojici sa pridal hovorca Lesov SR Ing. Vlastimil Rezek a novinári s nimi debatovali o minulosti a súčasnosti slovenského i palárikovského poľovníctva a lesnej ekoturistiky do neskorej polnoci.

Na brífingu v deň osláv sa medzi lesníkmi nehovorilo veľa o budúcnosti celého jedinečného palárikovského komplexu po teritoriálnej a personálnej reorganizácii štátneho podniku. Za jeho zachovanie a rozvoj sa najotvorenejšie vyslovil starosta Dr. Bernard Roštecký. Donedávna ešte existujúci odštepný závod v obci označil za strategického sociálno-ekonomického partnera nielen miestnej samosprávy, ale celého mikroregiónu. Novinárski hostia sa zhodli v tom, že taký turistický klenot, aký vznikol v Palárikove, sa hneď tak ľahko nenájde a škoda by ho bola ďalej nezveľaďovať a nevyužívať na cestovný ruch.

Na spiatočnej ceste do Bratislavy sa novinárska výprava zastavila v komárňanskej pevnosti, ktorej jadro si prezrela v spoločnosti uzimenej, ale napriek tomu prívetivej a ochotnej sprievodkyne z mestskej samosprávy. Prehliadka vyvolala mnoho otázok, ale i rozpaky, najmä v súvislosti s predstavou, že by tento fortifikačný objekt mal ašpirovať na zápis do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Ide o mimoriadne rozsiahly, ale i zanedbaný a chátrajúci komplex, na ktorý nie je vábny pohľad. Kontrastujúce pekné reštaurované a revitalizované časti ešte dôraznejšie nastoľujú potrebu čo najrýchlejšie stanoviť a realizovať pamiatkarsky rozumnú a finančne únosnú stratégiu zachovania a využitia pevnosti.
Záver infocesty patril prehliadke historických partií Bratislavy, návšteve vianočného trhu na Hlavnom námestí a zabíjačkového dňa v Starej tržnici pod patronátom župana Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Frešša. Pri pohľade na uzimené skupiny zahraničných turistov na hrade, ale i na dobre sa zabávajúcich a konzumujúcich hostí v strede mesta sa zahraniční i domáci novinári zhodli v tom, že slovenská metropola môže byť atraktívna v akomkoľvek ročnom období a počasí.

Pozvanie na Slovensko prijali dvaja českí novinári – Dr. Miroslav Navara, vedúci medzinárodnej sekcie Czech Travel Press (Českej asociácie novinárov a publicistov cestovného ruchu), a fotoreportér Kamil Varcoller. K nim sa pripojil v Európe pôsobiaci japonský publicista a fotoreportér Yukihiro Masuda, redaktorka Rádia Slovakia International (zahraničného vysielania Slovenského rozhlasu) Mgr. Ladislava Hudzovičová, regionálny korešpondent TASR Mgr. Alexander Papp, vydavateľka a editorka Cestovného lexikónu SR Mgr. Beáta Kolníková, novinár a publicista, podpredseda Klubu FIJET SSN Mgr. Peter Kolník, členka Predstavenstva SSN a tlmočníčka PhDr. Zuzana Krútka. Skupinu viedol predseda Klubu FIJET SSN PhDr. Peter Krútky.
(zk,pk)

Infocesta 3 Infocesta 1 Infocesta 2Texty k obrázkom:

1.Pohľad na slávnostné zasadnutie – účastníci infocesty na ľavej strane.

2. Pri pohľade na poldruhakilometrovú kasárenskú budovu v komárňanskej pevnosti.

3. Ing. Jozef Habara predstavuje novinárom bažantnicu.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore