Prehľad udalostí

Prehľad podujatí 16. týždeň – 12.4.2013

PONDELOK                Mesto Košice

15. apríla                           MMK, Trieda SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“ – veľká zasadačka

08:00                             XVI. rokovanie Mestského zastupiteľstva

__________________________________________________

 PONDELOK                Divadlo Thália Színház

15. apríla                       Mojmírova 1, Košice

09:00                            Témy TB:

  • Premiéra slávnej detektívky amerického dramatika Roberta Thomasa „Osem žien“ (premiéra 18. apríla 2013)
  •  Divadelná sezóna 2013/2014 

___________________________________________________

 PONDELOK                Gymnázium so slov.-špan. bilin. sekciou,  Park mládeže 5, Košice

15. apríla                       Historická budova Štátneho divadla – salónik, Košice

09:45                            Téma TB:

20. ročník Európskeho festivalu stredoškolských divadiel v španielčine

Hostia TB:

  • Félix Valdés – veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na Slovensku
  • Isabel Fernández Santos – zástupkyňa štátnej tajomnícky Ministerstva školstva, kultúry a športu Španielska
  • José Antonio Benedicto Iruiñ – radca pre vzdelávanie pri Španielskom veľvyslanectve v Poľsku
  • Luis Pardiñas Béjar – pridelenec pre vzdelávanie pri Španielskom veľvyslanectve na Slovensku)
  • Mgr. Zdenko Krajčír – generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • RNDr. Igor Gallus – riaditeľ Odboru gymnázií a jazykových škôl Sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 Účastníci zo 7 krajín (víťazi národných súťaží) uvedú 14 predstavení v sále Historickej radnice 15.-19.apríla 2013. Slávnostné otvorenie festivalu 15. apríla 10:30 hod. v historickej budove Štátneho divadla. Široká verejnosť je na predstaveniach vítaná, vstup voľný.

___________________________________________________ 

STREDA                      Magistrát mesta Košice

17. apríla                       Historická radnica, Hlavná 59, Košice

09:00                            Téma TB:

                                       Program tohoročných osláv Dňa mesta Košice

                                          Hosť TB:

                                       Richard Raši – primátor mesta

___________________________________________________ 

INÉ

OKRUŽNÁ  JAZDA

Pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaných Výmenníkov v rámci projektu SPOTs, neziskovej organizácie Košice 2013, na uliciach Ľudová, Wuppertálska a Važecká, sme pre zástupcov médií a verejnosti pripravili okružnú jazdu. Počas nej vám vedenie projektu SPOTs predstaví nové priestory a v nich pripravované aktivity a podujatia.

Prezentácia sa začne v pondelok 22. apríla 2013 o 16:30 hod. vo Výmenníku na Ľudovej ulici, pokračovať bude na Wupperálskej ulici a skončí sa vo výmenníku na Važeckej, kde o 18:00 hod. budú investičné projekty oficiálne otvorené za účasti predstaviteľov Ministerstva kultúry SR, mesta Košice, mestských častí, zhotoviteľov stavieb a n. o. Košice 2013.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu autobusu svoju účasť nahláste do piatka 19. apríla 2013 na e-mailovú adresu spots13@kosice2013.sk. Uveďte meno a priezvisko, médium, počet osôb a telefónne číslo.

 (Pozvánka s mapkou v prílohe)

– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEREJNÝ  ODPOČET

Streda 17. apríla 2013 o 13:00 hod., Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice – Verejný odpočet úloh za rok 2012.

 Výročná správa je uvedená na www.stm-ke.sk/Dokumenty/Výročné správy

– – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VÝSTAVA  DUCOVNÉHO  OTCA  KOŠICKEJ  MODERNY

Streda 17. apríla 2013 o 18:00 hod., Východoslovenská galéria, Alžbetina 22, Košice – vernisáž výstavy z tvorby Konštantína Kőváriho, výnimočného košického maliara a grafika.

 (Viac v tlačovej správe)______________________________________________________

OZNAMY

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ   VSL.  REGIÓNU – POSLEDNÁ  VÝZVA

Regionálna organizácia SSN Košice (RO SSN) v spolupráci s Literárnym fondom (LITFOND) – sekciou pre žurnalistiku a novinársku fotografiu vyhlasujú 18. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2012. Každý autor môže do 16. apríla 2013 poslať najviac 3 príspevky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického seriálu uverejnené v tlači, na internete alebo odvysielané v elektronických médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2012. Súťaž je vypísaná pre 4 kategórie: spravodajské, analytické, beletristické žánre a  novinársku fotografiu. Príspevky budú hodnotené na odbornom záverečnom seminári, ktorý sa uskutoční na prelome mesiacov máj – jún 2013 v Košiciach.  

Prihláška a Štatút na http://www.ssn.sk/category/regiony/kosice/.

– – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VÝBOR   RO  SSN

Streda 17. apríla 2013 o 16:00 hod., RO SSN, Szakkayho 1, zasadačka na 3. poschodí – rokovanie výboru RO SSN.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore