Tlačové správy

Košice budú hostiť vedcov medzinárodného významu na konferencii o proteomike

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok a  piatok (25. – 26. 4. 2013) od 8.30 v Hoteli DoubleTree by Hilton v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizuje v spolupráci s COST action (European cooperation in science and technology) a European science foundation v dňoch 25. – 26. 4. 2013 tretiu medzinárodnú proteomickú konferenciu pod názvom Farm Animal Proteomics 2013. Nosnou témou konferencie je výskum a vedecký pokrok dosiahnutý pri štúdiu proteínov, týkajúci sa dvoch hlavných pilierov živočíšnej výroby, ktorými sú zlepšenie produkčných vlastností a tlmenie chorôb hospodárskych zvierat.  To zahŕňa oblasti ako sú bioinformatika, infekčné choroby zvierat, infekčné choroby prenosné zo zvierat na človeka, ako aj produkčné vlastnosti zvierat a kvalitu a bezpečnosť potravín. Konferencie sa zúčastnia poprední vedeckí pracovníci  z rôznych krajín Európy – Belgicka, Estónska, Francúzska, Holandska, Chorvátska, Luxemburska, Malty, Nemecka, Nórska, Portugalska, Rakúska, Slovinska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska, Veľkej Británie, ale aj z  Austrálie, Nového Zélandu, Iránu a Turecka.

Program európskej spolupráce v oblasti proteomiky u hospodárskych zvierat (COST Farm Animal Proteomics) predstavuje sieť popredných vedeckých pracovísk, ktoré sa zameriavajú na možnosti využitia technológií založených na báze štúdia proteínov na účely optimalizácie produkčných vlastností a zdravia hospodárskych zvierat. Spolupráca v rámci COST sa uplatňuje najmä na úrovni šírenia poznatkov o metódach a aplikáciách proteomického výskumu, ktorých výsledky sú využité v živočíšnej výrobe, pri zlepšení zdravia, produkčných vlastností a životných podmienok zvierat ako aj pri zvyšovaní kvality a bezpečnosti potravín.

Podrobný program podujatia sa nachádza na:

http://www.cost-faproteomics.org/.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore