Košice

Prehľad podujatí 30. týždeň – 19.07.2013

PONDELOK            Košice 2013, n. o.  
22. júla          
            Rozprávkáreň, Hrnčiarska ulica 17, Košice

9:30                             Téma TB:

Predstavenie projektu Medzicentrum, ktorý sa venuje téme public-art/ umenie pre verejný priestor.

                                    Hostia TB:

  • Nina Šošková – autorka projektu, výtvarníčka, galeristka, výtvarná produkcia projektu SPOTs
  • Milan Mikuláštik – český výtvarný umelec, člen skupiny Guma guar
  • Pavel Karous –  český výtvarný umelec, člen Vetřelci a volavky
  • Tomáš Rafa – vizuálny umelec, autor projektu Nový nacionalizmus
  • Lenka Kukurová – teoretička a kritička výtvarného umenia

___________________________________________

OZNAM

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

Kancelária SSN opäť prijíma žiadosti o vydanie medzinárodných preukazov IFJ. O medzinárodný preukaz môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený členský príspevok na rok 2013. Cena preukazu je 50 € (s DPH) a platí dva roky. Postup pri žiadosti o medzinárodný preukaz IFJ:

– člen SSN pošle  elektronicky –  clenske@ssn.sk alebo poštou – Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, 815 68 Bratislava nasledovné údaje: meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,

– 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, pri elektronickom zaslaní vo formáte jpg (jpeg)

– e-mail adresa, telefonický kontakt

Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50 € na účet SSN: 4040001102/3100, variabilný symbol 6041

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore