Prehľad udalostí

Prehľad podujatí na 35. týždeň, 23.8.2013

REGIONÁLNA ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO SYNDIKÁTU NOVINÁROV KOŠICE, Szakkayho 1,  040 01  Košice,  tel.  622 79 29,  0903 845 120,  kosice@ssn.sk

Prehľad  tlač. podujatí na:                         35. týždeň                                           23.8.2013

 

PONDELOK                        Košický samosprávny kraj

26. augusta                        Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48, Veľká zasadačka

9.00 hod.                        23. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Z programu: Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2013, Úprava rozpočtu,                                     Informácia o realizácii projektu EHMK, Udelenie verejných ocenení                                     Ceny KSK pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2013, Návrh VZN o                                     určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti                                     KSK pre prijímacie konanie, Návrh VZN o zrušení SOŠ pôšt a                                                 telekomunikácií, Plán rozvoja a modernizácie ciest II. a III. triedy na                                     území KSK, Informácia o stratégii rozvoja verejnej osobnej dopravy v                                     kraji na roky 2014 – 2020, Informatívna správa o činnosti Krajskej                                     organizácie cestovného ruchu Košický kraj, Majetkové veci

Všetky materiály nájdete na  http://zastupitelstvo.vucke.sk/Lists/Zasadnutia/JednoZasadnutieB.aspx?zsID=53

___________________________________________________________________________

Tlačová beseda:

UTOROK          OZ Košické divadlo a Štátne divadlo Košice

27. augusta              Cavearia Theatru (Malá scéna ŠD)

9:00                                 Téma TB:

                                  Festival divadiel strednej Európy (4.- 8. septembra v Košiciach)

Hostia TB:

   František Ténai – predseda OZ a riaditeľ festivalu

Peter Himič – riaditeľ ŠD Košice

___________________________________________________________________________

INÉ

PIATOK 23. augusta (oddnes do nedele) Občianske združenie Castellum Cassovia organizuje na Košickom hrade ďalšie zo série podujatí. Návštevníci hradu sa budú môcť preniesť do ranného stredoveku, zažiť stavanie historických táborov a pozrieť si ukážky života bojovníkov. Najväčším lákadlom však bude tzv. buhurt – ranostredoveký turnaj.

(viac na: http://www.ssn.sk/kosicky-hrad-ozije-medzinarodnym-turnajom-stredovekych-bojovnikov/

PIATOK 23. augusta (dnes a zajtra)  jubilejný 40. Gemerský folklórny festival v Rejdovej – ľudové tradície, spev, tanec, remeslá a gastronomické špeciality.

(viac na: http://www.ssn.sk/gemersky-folklorny-festival-v-rejdovej-ma-styridsat/)

PIATOK 23. augusta (oddnes do nedele) Genius temporis – Duch času v Spišskej Novej Vsi. Ďalšie z top podujatí dlhodobého programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita – Krajina nespoznaná.

(viac na: http://www.ssn.sk/duch-casu-ovladne-spissku-novu-ves

STREDA 28. augustaPozvánka pre médiá
Pri príležitosti 69. výročia Slovenského národného povstania Vás Mesto Košice, Košický samosprávny kraj, Obvodný úrad Košice a Oblastný výbor SZBP Košice pozývajú na pietny akt kladenia vencov a kytíc. Pietna spomienka sa uskutoční v stredu 28.8.2013 o 13.30 hod. na Námestí osloboditeľov v Košiciach.

 

Zuzana Kottlerová, referát styku s verejnosťou a médiami, MMK

0918 937 370, email: zuzana.kottlerova@kosice.sk

__________________________________________________________________________

NOVINÁRSKA SÚŤAŽ  O ZDRAVÍ 

Pripomíname, že ešte stále prebieha piaty ročník súťaže o Novinársku cenu EÚ za zdravie.  Novinári venujúci sa tejto téme môžu za svoje príspevky získať celoeurópske uznanie a peňažnú odmenu (prvé miesto 6 500 EUR, za druhé miesto 4 000 EUR a za tretie miesto 2 500 EUR). Stačí do  30. septembra 2013 prihlásiť svoj článok či reportáž, na: http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_sk.htm.  Zúčastnia sa novinári z 28 európskych krajín, už vrátane Chorvátska.

Hlavnými témami tohtoročnej ceny sú prevencia chorôb, zdravotná starostlivosť, systémy zdravotnej starostlivosti a práva pacientov. Osobitnými oblasťami sú:

 • cezhraničná zdravotná starostlivosť
 • zriedkavé choroby
 • darcovstvo orgánov a transplantácie
 • pracovná sila v zdravotníctve
 • bezpečnosť pacientov a nemocničné nákazy
 • chronické ochorenia rakovina, kardiovaskulárne choroby a diabetes
 • očkovanie proti chrípke a očkovanie detí
 • opatrnosť pri užívaní antibiotík
 • starnutie a rôzne druhy demencie
 • aktívne a zdravé starnutie
 • lieky
 • determinanty zdravia: tabak, alkohol a výživa, ako aj fyzická aktivita

 

Info u: Ingrid Ludviková, Tlačové oddelenie,
Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Palisády 29, 811 06 Bratislava

E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu

Phone: +421 259 203 269
Mobile: +421 949 213 374

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore