Košice

Prehľad udalostí 36. týždeň – 30.08.2013

PONDELOK            Mesto Košice

2. septembra       Kasárne/Kulturpark, Kukučínova ulici č. 2, Košice

                                 Slávnostné otvorenie Kasární/Kulturpark – najväčšieho investičného projektu EHMK 2013

14:00                           Hostia TB:

 •   Marek Maďarič – minister kultúry SR
 • Richard Raši – primátor mesta Košice  
 • Ján Sudzina – riaditeľ EHMK Košice 2013

Program:      

14:15 hod.      príhovor ministra kultúry SR Mareka Maďariča

                        príhovor primátora mesta Košice Richarda Rašiho

                        príhovor riaditeľa EHMK Košice 2013 Jána Sudzinu

14:30 hod.      slávnostné prestrihnutie pásky

14:40 hod.      prehliadka areálu (Steel park, budova BRAVO, budova ALFA)

15:30 hod.      brífing s novinármi, budova ALFA, seminárna miestnosť –  1. posch.

                        za účasti ministra kultúry SR Mareka Maďariča, primátora Richarda Rašiho, riaditeľa EHMK Košice 2013 Jána Sudzinu

Priestor na individuálne rozhovory

 _______________________________________________

 UTOROK               KOŠICE – Turizmus

3. septembra           Historická radnica

10:00                        Téma TB:

                                  ISU Junior Grand Prix v krasokorčuľovaní Košice 2013

                                 Hostia TB:

                                 MVDr. Vladimír Čuchran
                                 Ing. Slávka Grinčová                                

(Viac v TS)

_________________________________________________

UTOROK               OV SZCH Košice okolie  

3. septembra           RO SSN, Szakkayho 1 – zasadačka na 3.posch., Košice

11:30                       Téma TB:

Celoštátna výstava mláďat králikov, hydiny a morčiat s medzinárodnou účasťou

                                 Hostia TB:

 • Ing. Ján Škodroň – riaditeľ výstavy
 • MVDr. Peter Supuka – odborný manažér výstavy
 • Jaroslav Nagy – predseda Oblastného výboru Košice-okolie a člen Republikovej rady SZCH

_______________________________________________

STREDA                Slovenské technické múzeum (STM)  

4. septembra           STM, Hlavná 88, Košice

10:00                       Téma TB:

Vedecko-technické centrum pre deti  a mládež pri STM v Košiciach – vyústenie dlhoročných snáh STM o maximálnu interaktivitu prezentácie prírodných javov a zákonitostí aj v prostredí múzea.

                                 Hostia TB:

 • Ing. Eugen Labanič – generálny riaditeľ STM
 • RNDr. Ľubomír Mach, resp.  Ing. Marián Dubina – zástupcovia Kvant s.r.o. – dodávatelia interaktívnych exponátov
 • Ing. Radovan Karvai – riaditeľ Odboru projektového riadenia MK SR 
 • JUDr. Jana Šavelová – riaditeľka odboru 
 • Ing. Monika Chválna – projektová asistentka                               

________________________________________________

STREDA                Štátne divadlo Košice (ŠD)  

4. septembra           Malá scéna ŠD – foyer pred Divadelnou sálou

13:00                       Téma TB:  

Ukončenie rekonštrukcie a otvorenie Malej scény ŠD Košice, ktorá bola realizovaná v rámci investičných projektov Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013.

                                Hostia TB:

 • Peter Himič – riaditeľ ŠD
 • zástupcovia Ministerstva kultúry SR

 Po skončení TB prehliadka rekonštruovaných priestorov 

_________________________________________________

 ŠTVRTOK             Vydavateľstvo Equlibria, Štátne divadlo,  EHMK 2013

5. septembra          Kaviareň Franz Josef Caffe, Hlavná 8, Košice (vedľa ŠVK)  

14:00                       Téma TB:  

 Prezentácia knihy Tibora Ferka „Divadelné letopisy mesta Cassa, Caschau, Kassa, Košice, 1557 -1945 v súvislostiach dejín“

                                 Hostia TB:

 • zástupcovia Vydavateľstva Equlibria
 • zástupcovia Štátneho divadla  
 • zástupcovia EHMK 2013
 • PhDr. Ladislav Lajcha, CSc. – odborný garant knihy, divadelný historik
 • Tibor Ferko – autor

________________________________________________

INÉ

S KNIHOU NÁM JE DOBRE

Pondelok 2. septembra 2013 v čase od 13.30 – 15.30 hod., Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice – Knižnica pre mládež mesta Košice pozýva na zábavné podujatie „S knihou nám je dobre“. Popoludnie dramatizovaného čítania, zážitkového čítania a obľúbených tvorivých dielní bude zamerané na podporu čítania detí a mládeže. V programe nebude chýbať ani burza kníh, ktorá umožní návštevníkom nielen nákup, ale aj darovanie a výmenu so sebou donesených kníh.

– – – – – – – – – –  – — – – – –  – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

V dňoch 5. – 8. septembra 2013 – REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA (Košický samosprávny kraj a Boršodsko–Abovsko-Zemplínska župa)cezhraničný projekt Spoločenskovedného ústavu SAV Košice a Sociologického inštitútu Filozofickej fakulty Univerzity v Miskolci.

ŠTVRTOK 5. septembra 2013 od 10:00 v Hoteli Dália, Löfflerova 1, Košice záverečný workshop.  Podujatie je zamerané na záverečné hodnotenie projektu Regionálna sociálna mapa,  na výmenu skúseností, prezentovanie sa inštitúcií, nadácií, neziskových organizácií a obč. združení, pracujúcich v sociálnej oblasti. Predstavia sa tie inštitúcie a organizácie, ktorých zástupcovia sa zúčastnili vzdelávacieho procesu na obidvoch stranách hranice. Účastníci sa oboznámia s trojjazyčným produktom projektu, s Regionálnou sociálnou mapou.

PIATOK  6. septembra 2013 – terénne návštevy v KSK (Sečovce, Dorka v Košiciach, Kecerovce)

SOBOTA 7. septembra 2013 – terénne návštevy v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe (obce Kázsmárk, Selyeb)

 (Podrobne v priloženom programe)

!!! UPOZORNENIE!!! –  organizátori ponúkajú novinárom možnosť zviezť sa autobusom s nimi. Záujemcovia nech kontaktujú T. Verešovú zo Spoločenskovedného ústav SAV – 0915 412 917  do stredy 4. septembra 2013

 – – – – – – – – – –  – — – – – –  – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ASOCIÁCIA  VZDELÁVANIA  SAMOSPRÁVY

ŠTVROK 5. septembra 2013 o 10:30 hod.,  Hotel Centrum, Košice – 10 rokov Asociácie vzdelávania samosprávy – slávnostné Valné zhromaždenie

 (Viac v TS)

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore