Košice

Prehľad podujatí na 39. týždeň

PONDELOK            Krajská organizácia SMER-SD, Krajská organizácia MOST-HÍD  

23. septembra           RO SSN Košice, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. poschodí                

11:00                            Téma TB:

                                   Príprava regionálnych volieb

                                      Hostia TB:

 • Peter Žiga – krajský predseda SMER-SD
 • Elemér Jakab – krajský predseda MOST-HÍD
 • Zdenko Trebuľa – kandidát na predsedu KSK

_________________________________________________

PONDELOK                  Detská fakultná nemocnica (DFN)
23. septembra            DFN – riaditeľstvo, Trieda SNP 1,  Košice

14:00                           Téma TB:

Štart projektu „Mobilita v neonatológii“. Prináša unikátne riešenie problému včasnej diagnostiky malých pacientov. Vďaka DFN a jej partnerom bude možné efektívnejšie a rýchlejšie pomáhať ohrozeným novorodencom z celého východoslovenského regiónu.

                                    Hostia TB:

 • Peter Pellegrini – štátny tajomník Ministerstva financií SR
 • Ingrid Urbančíková – riaditeľka DFN
 • Peter Krcho – prednosta Kliniky neonatológie LF UJPŠ a DFN
 • Michal Klačan – člen Predstavenstva DATALANu
 • Markus Breyer – generálny riaditeľ Microsoft Slovakia
 • Ján Šteso – riaditeľ Záchrannej služby KE

_________________________________________________

STREDA                   Štátne divadlo (ŠD) Košice

25. septembra            Cavearia Theatru, Malá scéna ŠD, Hlavná 75, Košice

9:00                             Téma TB:

                                    Premiéra tanečného predstavenia ChaOtica

                                    Hostia TB:

 • Pál Frenák – režisér a choreograf
 • Andrii Sukhanov – umelecký šéf baletu ŠD
 • vybraní sólisti

___________________________________________________

 INÉ

GRAND PRIX ŠTÓS 2013 

Sobota 21.septembra 2013 od 10:00, Kúpele Štós – 6. ročník GRAND PRIX ŠTÓS 2013 – súťaž vo varení v kotlíkoch, ktorú organizujú Kúpele Štós so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Slovenskou agentúrou cestovného ruchu (SACR) ako súčasť osláv Svetového dňa turizmu (WTD) a pri príležitosti ukončenia 130. kúpeľnej sezóny v Štóse. V tomto roku musia súťažiaci ponúknuť regionálne špeciality ako súčasť témy „Zdravo a zo slovenských surovín“.  Variť bude aj družstvo SSN.  Organizátori pripravili viaceré sprievodné podujatia –  remeselnícky jarmok, predstavia sa slovenskí auto-veteráni, zábavné súťaže pre deti a dospelých, tvorivé dielne a bohatý kultúrny program. 

– – – – – – –  – — – – – –  – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 VEDECKÁ   KAVIAREŇ

Utorok 24. septembra 2013, o 18:00 hod., Výmenník č. 2, Brigádnická ulica, Košice – Vedecká kaviareň na tému „Poruchy čuchu a chuti z hľadiska lekárov a pacientov“ -prednáška MUDr. Jana Vodičku, PhD. z Fakulty zdravotníckych štúdií Univerzity Pardubice (ČR). Prečo bude prednášať hosť z Čiech? Pretože u nás sa zatiaľ klinicky problémy čuchu netestujú, nevyšetrujú a je najvyšší čas začať… – dr. Vodička vás o tom určite presvedčí. Je nielen uznávaným odborníkom, lekárom, ale je aj aktívnym vedcom. Vedecké kaviarne sú neformálne popularizačné prednášky pre verejnosť, kde spojili sily a vedomosti Slovenská akadémia vied a tím projektu SPOTs.  

________________________________________________

 OZNAM  RO  SSN  KOŠICE

 REGIONÁLNE  ZHROMAŽDENIE  RO  SSN  KOŠICE

Štvrtok 26. septembra 2013 o 14:30 hod., Klub Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova ul. 23, Košice – regionálne zhromaždenie RO SSN Košice.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore