Prešov

Pozvánka na zhromaždenie RO SSN Prešov

Pozvánka na piatkové zhromaždenie členov Regionálnej organizácie SSN v Prešove.

 

Slovenský syndikát novinárov – Regionálna organizácia Prešov

Hlavná 122, 080 01 Prešov, 051/77 33 829, presov@ssn.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

Pozývame Vás na zhromaždenie členov RO SSN v Prešove, ktoré sa uskutoční

 

v piatok 27. septembra 2013 o 9:00

 

v kancelárii RO SSN, Hlavná 122 v Prešove

 

Program:

9:00               Prezentácia

                        Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu

Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie

Správa o činnosti a hospodárení RO SSN Prešov

Diskusia

10.30              Voľba členov výboru a členov revíznej a kontrolnej komisie RO SSN

Voľba delegátov na 10. snem SSN

11.00                         Prestávka

11.30                           Pokračovanie v rokovaní

Správa volebnej komisie

Schválenie uznesení

Záver

 

Na krajskom zhromaždení budeme hodnotiť činnosť RO SSN v Prešove od mimoriadneho snemu v roku 2011. Za našu RO SSN si musíme zvoliť delegátov na snem SSN, ktorý sa bude konať 16. novembra 2013 v Bratislave. Podľa počtu zaplatených členských príspevkov k 31. 3. 2013 nás podľa zvoleného kľúča bude na sneme zastupovať jeden riadny člen a jeden člen senior.

 

Upozorňujeme, že v prípade, ak nebudeme uznášania schopní, uskutoční sa pol hodiny po oficiálne stanovenom začiatku na tom istom mieste náhradné zhromaždenie, na ktorom bude rozhodovať už len nadpolovičná väčšina prítomných.

 

Z finančných dôvodov využijeme kancelárske priestory našej RO SSN.

 

 

Výbor RO SSN Prešov

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore