Tlačové správy

Týraným ženám z krízového centra na Adlerovej ulici v Košiciach pomôže mesto

Situácia týraných žien zo  Strediska krízovej intervencie na Adlerovej ulici v Košiciach má riešenie. Po tom, čo krajské zastupiteľstvo rozhodlo o ukončení správy tohto zariadenia, mesto našlo v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Ministerstvom práce a sociálnych vecí a rodiny SR spôsob, ako od 1. januára 2014 môže prebrať túto pobytovú sociálnu službu pod svoju správu bez toho, aby ohrozilo fungovanie svojich zariadení sociálnych služieb.
Preto, aby nemuselo dôjsť k zrušeniu zariadenia núdzového bývania, požiadal nás Košický samosprávny kraj o prevzatie tejto služby pod našu správu z dôvodu, že mesto mohlo byť prijímateľom dotácie na túto formu sociálnej pomoci. V priebehu prípravy novely zákona o sociálnych službách sa situácia zmenila a mesto nemohlo byť prijímateľom pomoci, preto výhoda prevzatia krízového centra pod našu správu zanikla. Včera na zasadnutí vlády SR však bol návrh novely zákona o sociálnych službách schválený tak, že novela neohrozí možnosť získať príspevok MPSVaR a mesto môže pokračovať v prípravách na prevzatie tejto pobytovej sociálnej služby.

Pokiaľ vládou schválená novela zákona o sociálnych službách zostane v tomto znení aj po schvaľovaní v parlamente a mesto bude jediným možným prijímateľom príspevku MPSVaR  na zariadenie núdzového bývania, od 1.1.2014 prevezmeme krízové stredisko do svojej správy.
KONTAKT:

hovorkyňa mesta Košice

PhDr.Martina Urik Viktorínová, M.A. +421 918 937 372,

martina.viktorinova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore