Prešov

Prešov: Nemáme sa na čo sťažovať

Zhromaždenie členov RO SSN v Prešove sa konalo 27. septembra za účasti šéfky syndikátu Tamary Valkovej a podpredsedu Petra Kerlíka. Hlavná téma sa niesla v dvoch líniách, jedna z nich bola činnosť prešovskej organizácie, druhá budúcnosť syndikátu ako takého.

Poďme po poriadku. Čo sa týka činnosti našej regionálnej organizácie, v tomto prípade môžeme byť spokojní. Pripravili sme kvantum akcií (na môj vkus až priveľa), pričom všetky sme spravili z vlastných a sponzorských zdrojov, bez dotácie z centrály.

Nie je problém zohnať oveľa viac peňazí, ale snažili sme sa zachovať určitú integritu a „nenaháňať“ viac sponzorov, aby sme nikomu nemuseli byť zaviazaní, takže sme získali akurát toľko peňazí, koľko sme potrebovali. Našich akcií bolo dosť, vypisovať ich nebudem, zoznam napokon nájdete na stránke syndikátu. Spomeniem len tie najväčšie a najúspešnejšie: fotovýstava PRESSOV PAPARAZZI II a jej sprievodné akcie, vydanie knihy Z kapsy žiaka s CD Prešovníček, novinárske kolky, výstava 20 rokov PRES(S) Šariš, naskutku intenzívna spolupráca s kolegami z Ukrajiny, odborné kurzy, vychýrené kapustnice… Tento rok ešte, okrem iného, dobiehame súťaž stredoškolských časopisov. Zaujímavosťou je, že športové akcie lákali menej než odborné, ale to je v poriadku. Nikoho do ničoho nenútime.

Orgány RO SSN Prešov prešli po voľbách len kozmetickými zmenami. Výbor bude pracovať v zložení: Michal Frank (predseda), Jana Jurčišinová (podpredsedníčka), Kvetoslav Mudríková, Milan Grejták, Ján Jacoš. Revíznu a kontrolnú komisiu tvoria Viktor Zamborský, Jaroslav Šurkala a Ivan Kriššák.

Toľko k Prešovu, nemáme sa na čo sťažovať. Celoslovensky však situácia – z nášho pohľadu – ružová nie je.

Hlavnou devízou SSN je jeho značka. A o tú sa oplatí bojovať. Bez toho, aby sme prilákali ľudí, ktorí sú našou druhou devízou, ich posielame preč. Preto navrhneme zmenu stanov v tom zmysle, aby sa zrušilo„výpalné“ za kartičku (15 eur za nič) a umožnilo bývalým členom, aby sa k nám vrátili jednoduchým zaplatením známky (teraz im to znemožňuje práve nezmyselná byrokracia a administrácia, buď musia všetko doplatiť, alebo dať nanovo prihlášku…) – ak o nich máme záujem (a máme) vyjdime im v ústrety. Inak to bude znamenať len odliv členskej základne. Je to logické. Počet členov klesol aj nám, komu nie, nech po mne hodí kameňom. (Pozn.: Nie je tým myslené členské, ale zápisné. Určite by tento bod nemal byť ukotvený v stanovách, je to zbytočnosť – a zväzuje ruky vedeniu i RO.)

Druhá vec je budúcnosť regionálnych organizácií? Odpoveď je jednoduchá, uvoľniť stanovy. A následne ponechať funkčné a zrušiť nefunkčné RO. Keď už sme pri stanovách, zásah má byť radikálnejší (v tom duchu sme prijali aj uznesenie). Ak požadujeme od budúceho predsedu zodpovednosť, dajme mu aj kompetencie. Kým bude 17-členné predstavenstvo, nikam sa to nepohne a zakapeme. Znovu je to logické, nikto nechce byť hrobárom organizácie, takže ak má za to niesť (aj trestno-právnu) zodpovednosť štatutár, nech má na to i patričné kompetencie. Úplne stačí 5-členné predstavenstvo.

Nie je to radikálny nápad ako sa zdá. Takto „radikálne“ som vystupoval aj dva snemy dozadu, keď som navrhoval uvoľniť štatút sociálneho fondu a „rozpúšťať“ ho medzi našimi členmi, ktorí to potrebujú. Bol som vybučaný? Výsledok? Naši členovia nedostali nič a z fondu sme „nakŕmili“ elektrikárov, vodárov, plynárov…

Zmierme sa s tým, že terajší zotrvačný model financovanie skončil a ak chceme situáciu zachrániť, nevyhneme sa prepúšťaniu, predaju Domu novinárov, ani zmene fundraisingu. Kto si myslí, že áno, je fakt naivný… Ak sa niekto týchto krokov nebude báť, nezväzujme mu ruky. Všetci doterajší predsedovia robili čo mohli, nikto z nich nevzal (dovolím si tvrdiť) ani euro, hasili čo sa dalo, robili úsporné opatrenia. Bez radikálnych (ono to vôbec nie sú radikálne, medzi nami) krokov a reálnej zodpovednosti a kompetencií to však možné nebude. 

Michal Frank
predseda RO SSN Prešov
Písané pre Fórum

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore