Košice

Prehľad podujatí 48. týždeň – 22.11.2013

NEDEĽA                  Volebná komisia KSK (VK KSK)

24. novembra                        Úrad KSK – Zrkadlová sála-1. posch., Nám. Maratónu mieru 1, KE

10:00                          Vyhlásenie výsledkov 2. kola volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja

                                    Hostia:

 • Jana Rubická – predsedníčka VK KSK
 • Peter Seman – podpredseda VK KSK 
 • Melánia Kolesárová – zapisovateľka VK KSK

__________________________________________________

PONDELOK            Mesto Košice

25. novembra                        Historická radnica, Hlavná 59, Košice

11:00                          Téma TB:

                                    Košické rozprávkové Vianoce 2013

                                    Hostia TB:

 • Richard Raši – primátor mesta Košice
 • Andrea Horváthová – vedúca Referátu marketingu a kultúry
 • Erich Kočner – riaditeľ ZOO Košice

____________________________________________________

UTOROK                  BPM Consulting, s.r.o., Košice

26. novembra                        Rektorát UPJŠ – historická aula, Šrobárova 2, Košice

14:00                          Téma TB:

                                       Výstupy projektu „SEPO II – Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO II“

                                    Hostia TB:

 • prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – rektor UPJŠ
 • RNDr. Andrej Miroššay, PhD. – projektový manažér SEPO II
 • doc. RNDr. Ján Sabo, CSc. – LF UPJŠ
 • prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. – PrF UPJŠ
 • prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. –  LF UPJŠ

_____________________________________________________

STREDA                   Štátne divadlo (ŠD) Košice

27. novembra                        Električka „Beňovský“, pristavená pri Historickej budove ŠD KE

9:00                                  Téma TB:

                                    Premiéra muzikálu Móric Beňovský

                                    Hostia TB:

 • Peter Himič – riaditeľ divadla a dramaturg
 • Milan Antol – spoluautor a režisér
 • Štefan Hudák – scénograf
 • Silvia Zubajová – kostymérka
 • Ivana Kučerová – choreografka
 • Igor Dohovič – dirigent
 • účinkujúci umelci – Igor Timko, Tatiana Poláková, Juraj Bernáth, Kristína Greppelová a Michal Soltész

_____________________________________________________

STREDA                   BPM Consulting, s.r.o., Košice

27. novembra                        Lekárska fakulta UPJŠ –semin.miest. – 2. posch., Trieda SNP 1, KE

14:00                          Téma TB:

                                    Ukončenie projektu „CEVA – Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy“

                               Hostia TB:

 • prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.rektor UPJŠ
 • Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. – dekan  LF UPJŠ
 • prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc. – garant projektu, prorektorka pre rozvoj UPJŠ, prednostka Kliniky pneumológie a ftizeológie UN LP
 • MUDr. Pavol Joppa, PhD.- projektový manažér CEVAI
 • MUDr. Miriam Kozárová, PhD.- projektový manažér CEVAII

 _____________________________________________________

OZNAM

Rozhodnite o Cenách SSN

Aj v tomto roku môžete dať svoj hlas kolegom – novinárom, ktorí sú nominovaní na udelenie Ceny SSN: Mercurius veridicus ex Slovakia za novinársky čin roka 2013 a Mercurius veridicus ex Slovakia za celoživotné dielo v oblasti žurnalistiky za rok 2013.

 Nominácie a ďalšie podrobnosti na: www.ssn.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore